eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zakup samochodu: kiedy pełne odliczenie VAT?

Zakup samochodu: kiedy pełne odliczenie VAT?

2011-02-05 07:33

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Przeczytaj także: Samochód osobowy w firmie: jakie zmiany w VAT 2013?

Jeśli zatem nabyłeś taki samochód, możesz odliczyć do 60 %:
 • podatku naliczonego określonego na fakturze lub
 • kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bądź
 • kwoty podatku należnego od dostawy towarów
  ale nie więcej niż 6.000 zł (art. 3 ustawy zmieniającej).
Jeśli zatem nabyłeś samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, możesz odliczyć VAT do wskazanego limitu.

Ograniczenie to jednak nie dotyczy m.in. pojazdów:
 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu. (Długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków);
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy zmienianej w art. 1;
 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
 • odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
 • oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy (art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej).
Wyłączenie ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczy samochodów, które dotychczas były wymienione w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT.

Aby stwierdzić, czy samochód spełnia wymagania wymienione w pkt 1-4, podobnie jak dotychczas należy poddać auto dodatkowemu badaniu technicznemu przeprowadzonemu przez okręgową stację kontroli pojazdów, co zostanie potwierdzone wydanym przez nią zaświadczeniem oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, zwierającym właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Obecnie jednak jeśli nabędziesz samochód, nie jesteś zobowiązany do dostarczenia kopii tego zaświadczenia do urzędu skarbowego. Nie ma też już obowiązku powiadamiania urzędu skarbowego o zmianach dokonanych w pojeździe, na skutek których nie spełnia wymagań wymienionych w pkt 1-4. W takiej sytuacji masz jednak obowiązek skorygować kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonałeś jego odliczenia.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. nie ma możliwości odliczenia VAT od nabytego paliwa do napędu tzw. samochodów z kratką.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: