eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT w 2014 r.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT w 2014 r.

2013-12-19 13:14

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT w 2014 r.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT w 2014 r. © adam88xx - Fotolia.com

Do końca roku 2013 przedsiębiorcy mogą korzystać z prawa do podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Jak w 2014 roku zmienią się przepisy w tym zakresie? Czy w dalszym ciągu będzie obowiązywał limit 150.000 zł? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.
Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2013 roku
Jak wynika z art.113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwolnienie z VAT ze względu na obroty w 2014 roku
Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wraz z początkiem 2014 roku zostanie nieco zmodyfikowany. Jego nowa treść mówi o zwolnieniu od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na ważną różnicę w brzmieniu art. 113 ust. 1- zwolnieniu nie będzie podlegał już podatnik a dokonywana przez niego sprzedaż.

Jak ustalić limit zwolnienia z VAT w 2014 roku?
Jak wynika z wyżej wspomnianego przepisu, do limitu zwolnienia wlicza się wartość sprzedaży bez podatku, czyli de facto jej wartość netto.

Art. 113 ust. 2 artykułu określa, czego podatnik nie będzie musiał brać pod uwagę chcąc ustalić limit zwolnienia podmiotowego. W 2013 roku podatnik w wartości sprzedaży nie uwzględniał:
 • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku,
 • towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT w 2014 r.

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wraz z początkiem 2014 roku zostanie nieco zmodyfikowany. Jego nowa treść mówi o zwolnieniu od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


Natomiast w roku 2014 katalog ten zostanie zmodyfikowany i dlatego podatnicy do wartości sprzedaży nie będą musieli wliczyć:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (m.in.: usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych)
  • usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W tym miejscu należy podkreślić, że żadne przepisy nie określają, co dokładnie należy rozumieć przez czynności pomocnicze. Może stać się to przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem w 2014 roku.

Utrata prawa do zwolnienia z VAT w 2014 roku
Obecnie w sytuacji, gdy podatnik utarci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT, jest zobowiązany, zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, do opodatkowania nadwyżki sprzedaży ponad kwotę limitu. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego przedsiębiorca może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od WNT, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:
 • sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 150.000 zł,
 • przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: