eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wydanie interpretacji podatkowej przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wydanie interpretacji podatkowej przed Trybunałem Konstytucyjnym

2013-12-31 13:08

Wydanie interpretacji podatkowej przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wydanie interpretacji podatkowej przed Trybunałem Konstytucyjnym © nicolasjoseschirado - Fotolia.com

Interpretacja indywidualna to dla podatnika, który zwrócił się o jej wydanie, bardzo ważny dokument. To na jej podstawie określa się bowiem, czy jego postępowanie bądź założenie jest poprawne, czy też nie. Warto także pamiętać, że podatnik, który postępuje zgodnie z otrzymaną w swojej sprawie interpretacją indywidualną nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
Również bardzo istotny jest fakt, że organy podatkowe mają na wydanie interpretacji trzy miesiące, liczone od dnia wpłynięcia wniosku od przedsiębiorcy. Jeśli w tym terminie dokument nie zostanie wydany, następuje tzw. “milcząca interpretacja”. Sformułowanie to oznacza, że przedstawione we wniosku stanowisko podatnika uznaje się za prawidłowe.

Dlatego też niezmiernie ważne jest określenie, w którym momencie interpretację można rzeczywiście uznać za wydaną. Ordynacja podatkowa nie zawiera jednoznacznego wskazania, natomiast opinie i interpretacje wahają się pomiędzy dniem fizycznego sporządzenia dokumentu a dniem dostarczenia go przedsiębiorcy-wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w 2008 r. wydana został uchwała siedmiu sędziów NSA. Zgodnie z nią, interpretację można było uznać za wydaną w chwili, gdy otrzymał ją podatnik. Według opinii składu, tylko w takiej sytuacji przepisy pozwalałyby interpretacjom pełnić ich podstawową, wskazaną już na początku funkcję gwarantującą podatnikom brak ewentualnych negatywnych konsekwencji z tytułu podstępowania zgodnie z wydanym dokumentem.

Jednakże wskazana uchwała nie znalazła poparcia wśród sądów administracyjnych, wskutek czego w 2009 r. Izba Finansowa NSA sporządziła jej kolejną wersję. W tym przypadku stwierdzono, że za wydaną uznaje się interpretację fizycznie sporządzoną i podpisaną. Zgodne z tą opinią były następnie wydawane decyzje sądów administracyjnych.

fot. nicolasjoseschirado - Fotolia.com

Wydanie interpretacji podatkowej przed Trybunałem Konstytucyjnym

Niezmiernie ważne jest określenie, w którym momencie interpretację można rzeczywiście uznać za wydaną. Ordynacja podatkowa nie zawiera jednoznacznego wskazania. Sprawa została przekazana do Trybunału Konstytucyjnego w celu dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, w którym terminie dochodzi do wydania interpretacji podatkowej.


Jednakże z końcem 2012 r. omawianą uchwałę za niezgodną z Konstytucją RP uznał Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z jego opinią, ochrona prawna, którą zapewnia podatnikowi otrzymanie interpretacji indywidualnej zostałaby zaburzona w sytuacji, kiedy dokument obowiązywałby jeszcze przed dostarczeniem go do wnioskodawcy, czyli de facto - przed poinformowaniem go w kwestii podjętych ustaleń. Postępowanie takie może także być problematyczne w kontekście “milczącej interpretacji” – jeśli bowiem interpretacja zostanie fizycznie sporządzona jeszcze przed zakończeniem trzymiesięcznego terminu, ale nie zostanie dostarczona do przedsiębiorcy, to nie jest wiadome, czy rzeczywiście nastąpiło “milczące” przyzwolenie, czy też podatnik powinien nadal oczekiwać na dostarczenie interpretacji.

Do przedstawionego powyżej stanowiska Rzecznika przychylił się także Prokurator Generalny RP. W związku z tym, sprawa została przekazana do Trybunału Konstytucyjnego w celu dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, w którym terminie dochodzi do wydania interpretacji podatkowej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: