eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › WNT używanego samochodu osobowego: rozliczenie VAT

WNT używanego samochodu osobowego: rozliczenie VAT

2015-12-03 13:32

WNT używanego samochodu osobowego: rozliczenie VAT

Zakup auta © Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Kupując za granicą samochód osobowy trzeba się liczyć z dodatkowymi wydatkami. Otóż sprowadzając taki samochód do kraju szczęśliwy nabywca obowiązany jest uiścić podatek akcyzowy a także opłatę recyklingową. Czy te dodatkowe koszty wpływają na podstawę opodatkowania VAT z tytułu WNT takiego samochodu?
Samochody używane za granicą z reguły są kupowane na podstawie zwykłej umowy kupna sprzedaży czy też faktury VAT marża. Jeżeli jednak dostawcą takiego samochodu jest czynny podatnik podatku od wartości dodanej (czyli zagranicznego VAT), a nabywca czynnym podatnikiem podatku VAT (czyli krajowego VAT) i dostawa taka nie jest opodatkowana w systemie marży, polski nabywca rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu.

Kiedy od takiego wewnątrzwspólnotowego nabycia powstaje obowiązek podatkowy? Tak samo jak przy każdym innym towarze czyli 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, chyba że wcześniej sprzedawca wystawi fakturę - wtedy bowiem obowiązek podatkowy (po stronie nabywcy) powstanie w dacie wystawienia faktury (z czym spotykamy się najczęściej).
Jeżeli nowy nabywca zamierza taki środek transportu zarejestrować bądź go wykorzystywać w kraju, obowiązany jest w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o takim nabyciu na formularzu VAT-23, do którego należy dołączyć kopię faktury potwierdzającą to nabycie, jak też w terminie tym wpłacić podatek VAT z tytułu takiego nabycia.

fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Zakup auta

Kupując za granicą samochód osobowy trzeba się liczyć z dodatkowymi wydatkami. Otóż sprowadzając taki samochód do kraju szczęśliwy nabywca obowiązany jest uiścić podatek akcyzowy a także opłatę recyklingową.


Jeżeli jednak nabywca pojazd kupił w celach handlowych i nie zamierza go rejestrować, nie wypełnia wskazanych wyżej obowiązków, a zakup rozlicza jednie poprzez deklarację VAT.

Podstawa opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów została określona w art. 30a w zw. z art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 ustawy o VAT. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, jest nią kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić sprzedawcy, powiększona m.in. o:
  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze,
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę towaru.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 26.09.2014 r. nr PT8/033/111/671/WCH/14/RD87392 postarał się dosyć szczegółowo określić, co mieści się w podstawie opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Otóż cenę nabycia wynikającą z wystawionej faktury należy zwiększyć o:
  • opłatę administracyjną poniesioną w niemieckim urzędzie za nabycie tymczasowych tablic rejestracyjnych, które umożliwiły przemieszczenie środka transportu z Niemiec do Polski, bez konieczności transportu zewnętrznego,
  • ubezpieczenie samochodu w drodze pobrane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia,
  • podatek akcyzowy,
  • opłatę środowiskową.
- oczywiście jeżeli wszystkie te składniki występują.
Podstawy opodatkowania WNT nie zwiększają natomiast: opłata administracyjna za nabycie tablic rejestracyjnych tymczasowych i stałych, która jest poniesiona na terytorium Polski, jak też koszt tłumaczenia dokumentów wystawionych w języku obcym dla celów podatkowych.

Interpretacja ta wprawdzie tyczy się stanu prawnego z 2010 r., który obecnie nieco się różni, niemniej we wskazanym wyżej zakresie zachowuje ona swoją aktualność.

Reasumując, na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu składa się nie tylko cena należna sprzedawcy, ale także szereg innych ponoszonych opłat, w tym podatki i cła. Niewątpliwie takie ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu WNT będzie skutkować powstaniem różnic pomiędzy wartościami zadeklarowanymi z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych przez polskiego podatnika w informacji podsumowującej, a kontrahenta unijnego (który to wykaże u siebie jedynie cenę sprzedaży wynikającą z faktury).

Zapewne powyższe będzie wymagało złożenia stosownego wyjaśnienia w urzędzie skarbowym, niemniej nie wywoła innych negatywnych skutków po stronie nabywcy, jako że doliczenie do podstawy opodatkowania (czyli wartości WNT wykazywanej także w informacji podsumowującej) wskazanych opłat i podatków jest zgodne z przepisami.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: