eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2017 r.

Korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2017 r.

2017-01-23 13:49

Korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2017 r.

Koszty płatne gotówką w księdze podatkowej 2017 r. © Bits and Splits - Fotolia.com

Nowe obowiązki i obostrzenia w zakresie rozpoznawania podatkowych kosztów uzyskania przychodu wymaga od podatników dokonywania odpowiednich zapisów w prowadzonych urządzeniach księgowych. Kwestie te zostały odpowiednio uregulowane dla prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Chodzi tutaj oczywiście o nowe obostrzenia w zakresie rozpoznawania w kosztach transakcji regulowanych gotówkowo. Z początkiem 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił nowy przepis, mówiący kiedy kosztem podatkowym nie jest wydatek uregulowany z pominięciem rachunku płatniczego.
Art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (czyli której wartość przekracza 15 000 zł)została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeżeli dana transakcja została już zaliczona do kosztów, przedsiębiorca:
  • zmniejsza koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększa przychody
– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zasady te stosuje się także w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych.
Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykułach:

fot. Bits and Splits - Fotolia.com

Koszty płatne gotówką w księdze podatkowej 2017 r.

Jeżeli zapłata za fakturę powyżej 15 000 zł nastąpi gotówką, trzeba ją usunąć z kosztów uzyskania przychodu. Rozporządzenie wskazuje, jak to technicznie zrobić.


Ponieważ ustawa wskazuje m.in. jak koszt skorygować jeżeli przed zapłatą został on rozpoznany (czyli ujęty w rachunku podatkowym, a w ostateczności kosztem być nie może, ustawodawca określił też, jak należy dokonać odpowiednich korekt księgowań w księdze podatkowej w tym właśnie zakresie.

Po pierwsze - dokument korygujący


I tak na zmniejszenie kosztów bądź zwiększenie dochodów należy wystawić odpowiedni dokument.
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi mówi, że dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, powinny zawierać co najmniej:
  1. datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów,
  2. wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dotyczącymi transakcji określonych w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego,
  3. wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów lub zwiększa przychody,
  4. podpis osoby sporządzającej dokument

Po drugie - ujęcie zapisu w księdze


Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 22p ustawy o podatku dochodowym, dokonuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.

Rozporządzenie milczy natomiast o sposobie zapisu zwiększenia przychodów. Jest tak dlatego, że tutaj wartość w każdym przypadku będzie dodatnia.

Po trzecie - adnotacje w spisie z natury


Wartość spisu z natury należy pomniejszyć o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów (półfabrykatów), produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych tym spisem.

Pomniejszenie obejmuje tę część kwoty zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów, która przypada na towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, objęte danym spisem. Ma to na celu uniknięcia podwójnego zaewidencjonowania tego samego zdarzenia.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.