eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

2017-09-07 13:44

Limit płatności gotówkowych także przy zakupach sprzed 2017 r.?

Stare transakcje także z limitem płatności gotówką? © vectorfusionart - Fotolia.com

Od początku 2017 r. przedsiębiorcy muszą zwracać uwagę na to, w jaki sposób płacą swoim kontrahentom za kupione od nich towary czy usługi. Jeżeli bowiem transakcja opiewa na kwotę przekraczają 15.000 zł, jej uregulowanie musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego bądź bezpieniężnie (w postaci np. kompensaty). W skrajnych przypadkach nowe zasady mogą dotyczyć także zakupów z lat ubiegłych.

Przeczytaj także: Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

Nowe regulacje znalazły się zarówno w ustawie o PIT jak i ustawie o CIT. Mówią one, że podatnicy (w PIT mówi się dodatkowo, że chodzi tylko o tych prowadzących działalność gospodarczą) nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (kwota ta wynika z kolei z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Zasada ta stosowana jest jedynie w przypadku zakupów od innych przedsiębiorców, o czym pisaliśmy m.in. w artykule: Zapłata gotówką za transakcję ponad 15 000 zł w kosztach firmy?

Jeżeli koszt został już rozpoznany, to w w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:
  1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody
- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

fot. vectorfusionart - Fotolia.com

Stare transakcje także z limitem płatności gotówką?

W 2017 r. nie można płacić gotówką za transakcje przekraczające 15.000 zł. Ten kto się do tego nie stosuje, nie zaliczy dokonanego zakupu do kosztów. W określonych sytuacjach jednakże te nowe regulacje stosowane są także do transakcji sprzed 2017 r., z tym że wówczas limit transakcji wynosi 15.000 euro.


Regulacje te wprowadziła w życie z początkiem roku ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780). Zawiera ona także przepisy przejściowe mówiące, od kiedy nowe rozwiązania należy stosować. Wbrew pozorom nie zawsze jest to początek 2017 r.
I tak przepisy zmienionych ustaw o podatku dochodowym w brzemieniu nadanym tą ustawą mają zastosowanie do płatności (a nie kosztów) dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.
Powyższego nie stosuje się do płatności dotyczących transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość transakcji nie przekraczała limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w ówczesnej wysokości (czyli 15.000 euro).
Nadto powyższego nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (która to weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jeżeli zatem koszt został rozpoznany jeszcze w starym roku, to nowymi ograniczeniami nie musimy się przejmować nawet wówczas, gdy zapłata nastąpiła bądź nastąpi dopiero w roku 2017 czy też jeszcze później. A czy istnieje sytuacja, że sama transakcja została zwarta jeszcze w starym roku, ale rozliczana jest już wg nowych zasad?

Tak. Przykładem mogą tutaj być koszty bezpośrednie. Załóżmy że w grudniu podatnik (prowadzący księgi rachunkowe) zakupił towary, które sprzedał dopiero w lipcu 2017 r. Wartość brutto transakcji to 36.900 zł, które przedsiębiorca zapłacił gotówką również w lipcu 2017 r. Czy w takim przypadku do kosztów podatkowych może zaliczyć kwotę netto (zakładamy że VAT podlega odliczeniu), a więc 30.000 zł?

Ponieważ transakcja została zawarta przed 1 stycznia 2017 r., zaś jej wartość nie przekracza 15.000 euro (a w tym przypadku taki właśnie limit obowiązuje naszego podatnika) - tak. Gdyby jednak wartość transakcji przekroczyła ten limit, zapłata gotówką pozbawiłaby przedsiębiorcę kosztów podatkowych.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: