eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

2017-04-24 13:16

Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

Zakupy z dotacji w podatku VAT © artbeauty - Fotolia.com

Prawo do odliczenia VAT mają zarejestrowani czynni podatnicy tego podatku, jeżeli tylko dokonywane zakupy służą bądź będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie ma tutaj znaczenia, skąd pochodzą środki pozyskane w celu sfinansowania takich zakupów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.04.2017 r. nr 2461-IBPP3.4512.147.2017.2.SR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca w 2015 r. przejął gospodarstwo rolne po swoich rodzicach. Jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. W 2016 r. uzyskał dofinansowanie w kwocie brutto (obejmujące podatek VAT) na zakup środków trwałych i obrotowych do działalności rolniczej.

Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup środków trwałych gospodarstwa, które będą służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym (płuczka do warzyć w z taśmą, tunele foliowe, ocieplenie budynku gospodarczego). Pozostała kwota dotacji będzie wykorzystana na środki ochrony roślin, nasiona, nawozy i inne do produkcji rolnej.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy od wskazanych zakupów, sfinansowanych dotacją, może odliczyć podatek VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

fot. artbeauty - Fotolia.com

Zakupy z dotacji w podatku VAT

W podatku od towarów i usług nie ma znaczenie źródło finansowania dokonanych zakupów. Jeżeli tylko te służą działalności opodatkowanej, VAT od nich można odliczyć.


Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a. nabycia towarów i usług,
b. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto, zaznaczyć należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy ‒ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (...)

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a wszystkie towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Bez znaczenia w tej sytuacji jest to skąd pochodzą środki pozyskane w celu sfinansowania tych zakupów.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych za środki pieniężne pochodzące z dotacji ze środków projektu publicznego w ramach programu „…”, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wskazane w art. 88 ustawy. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Zwrot podatku od sprzętu

    bzyk_byk / 2018-01-17 18:28:56

    Witam, proszę o informację czy przysługuje mi zwrot podatku VAT naliczonego z zakupu sprzętu i oprogramowania ze środków z Unii Europejskiej ? Założyłem w grudniu 2016 jednoosobową działalność gospodarczą o profilu informatyczno -graficznym (stron internetowe, sklepy, wycieczki wirtualne, itp). Kupiłem specjalistyczny aparat do zdjęć sferycznych, drona oraz oprogramowanie Adobe Creative Cloud, drukarkę i laptop. Chciałem dodać, że sprzęt, który używam głównie służy do pracy. Jestem VAT'owcem i wystawiam faktury VAT za wykonane usługi używając tego sprzętu. Proszę o informację, z góry bardzo dziękuję. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.