eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Metoda kasowa z miesięcznymi deklaracjami VAT?

Metoda kasowa z miesięcznymi deklaracjami VAT?

2017-08-17 13:23

Metoda kasowa z miesięcznymi deklaracjami VAT?

Miesięczne deklaracje VAT nie wykluczają metody kasowej © pictoores - Fotolia.com

Herezja? Ależ skąd. Obecnie taki model może i wręcz często występuje w praktyce. I to pomimo faktu, że w ustawie stoi napisane, iż podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, mają obowiązek rozliczać się z podatku VAT za okresy kwartalne.

Przeczytaj także: Kwartalne rozliczenie VAT tylko dla małych podatników

Skąd wzięła się taka dziwna kombinacja? Ze zmiany przepisów, która weszła w życie z początkiem 2017 r. Otóż ogólna zasada, wynikająca z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mówi, że mali podatnicy rozliczający się metodą kasową składają kwartalne deklaracje (VAT-7K) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale. I ta regulacja się nie zmieniła. Wynika z niej natomiast obowiązek kwartalnego rozliczania VAT. Podatnik nie może zatem dobrowolnie rozliczać się miesięcznie. Może go jednak do tego zmusić ustawodawca.
Od opisanej wyżej zasady kwartalnego rozliczania VAT przy metodzie kasowej występują bowiem wyjątki. Zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy o VAT powyższego rozwiązania nie stosuje się do podatników:
  1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub; okres ten nie jest zatem liczony od formalnego otwarcia firmy, a rejestracji na potrzeby VAT-u jako podatnik czynny
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Jak zatem nietrudno zauważyć, obecnie wszystkie nowe firmy obowiązkowo rozliczają się miesięcznie, w tym także te, które postanowiły wybrać metodę kasową w VAT. Przez „nową” firmę należy natomiast rozumieć taką, która dopiero co rejestruje się na potrzeby tego podatku. Może to być zatem i firma istniejąca na rynku już wiele lat, ale korzystająca do tej pory ze zwolnienia od podatku.

fot. pictoores - Fotolia.com

Miesięczne deklaracje VAT nie wykluczają metody kasowej

Nowe firmy (dopiero co rejestrujące się do VAT) przez pierwszych 12 miesięcy muszą składać deklaracje za okresy miesięczne. Jeżeli jednak tylko spełniają definicję małego podatnika, są uprawnione do rozliczania tego podatku metodą kasową. W efekcie od tego roku część podatników rozliczających VAT metodą kasową deklaracje składa za okresy miesięczne a nie kwartalne.


Niemniej obowiązek składania miesięcznych deklaracji na potrzeby podatku VAT nie powoduje automatycznie utraty przywileju, którym jest rozliczanie tego podatku metodą kasową. Prawo to przysługuje bowiem podatnikom spełniającym definicję małego podatnika, którzy postanowili z niego skorzystać. W efekcie, jeżeli podatnik, który skorzystał z takiego prawa, nie może być go pozbawiony z uwagi na obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2017 r., nr 0112-KDIL4.4012.26.2017.2.JK wyjaśnił, że „(...) uzyskanie statusu małego podatnika wiąże się z prawem do stosowania metody kasowej. Jest to jednak dobrowolne. Stąd też ustawa przewiduje, że jej stosowanie następuje w razie złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie – przez co podatnik wyraża wolę stosowania tej metody. (...) Obowiązek złożenia zawiadomienia nie oznacza obowiązku uzyskiwania zgody organu podatkowego na stosowanie tej metody. Przez samo złożenie zawiadomienia podatnik uzyskuje prawo do metody kasowej.

Wybranie metody kasowej powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej. Wybranie metody kasowej jest bezwzględnie obowiązujące w pewnym okresie czasu. Ze stosowania tej metody nie można bowiem zrezygnować przez 12 miesięcy. Prawo do stosowania metody kasowej można w tym okresie utracić (następuje to przede wszystkim na skutek przekroczenia limitów sprzedaży).

(...) na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest do składania miesięcznych deklaracji VAT w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto – jak wskazano we wniosku – Zainteresowany nie zrezygnował, ani nie utracił prawa do kasowej metody rozliczeń, zatem Wnioskodawca nadal ma możliwość rozliczania się metodą kasową. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie Zainteresowany jest zobowiązany do składania deklaracji VAT za okresy miesięczne lecz nie traci prawa do rozliczania metodą kasową.

(...) Wnioskodawca może (zgodnie z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy w zw. z art. 15 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), rozliczając się z podatku VAT miesięcznie, stosować kasową metodę rozliczeń. (...)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: