eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi budowlane za granicą a kwartalne rozliczanie VAT

Usługi budowlane za granicą a kwartalne rozliczanie VAT

2020-07-07 13:38

Usługi budowlane za granicą a kwartalne rozliczanie VAT

usługi budowlane mogą pozbawić kwartalnego VAT © Kadmy - Fotolia.com

Małe firmy mogą rozliczać podatek VAT nie co miesiąc, a co kwartał. Dodatkowo są też uprawnione do korzystania z metody kasowej. Niektóre czynności, pomimo zachowania statusu małego podatnika, mogą jednak pozbawić prawa do kwartalnego rozliczenia VAT.

Przeczytaj także: Rozliczanie VAT przez małego podatnika korzystającego z metody kasowej

Są to m.in. usługi budowlane, ale nie wszystkie i tylko powyżej określonej wartości. Szczegóły opisujemy poniżej.

Usługi budowalne w załączniku do ustawy o VAT


Załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, do których co do zasady należy stosować mechanizm podzielonej płatności (gdy wartość faktury przekracza 15.000 zł). W pozycjach 98-144 znalazły się szeroko rozumiane usługi budowlane. Niezastosowanie tego mechanizmu może wywołać negatywne konsekwencje podatkowe zarówno po stronie nabywcy jak i sprzedawcy, o czym pisaliśmy m.in. w artykułach Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie, czy Sankcje finansowe za brak split payment.

Załącznik nr 15 jest istotny jednakże nie tylko z uwagi na konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Decyduje on bowiem także o tym, czy podatnik może rozliczać VAT kwartalnie.

Czynności z załącznika na cenzurowanym


Otóż VAT co do zasady należy rozliczać za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe). Mali podatnicy mogą jednak postanowić o rozliczaniu tego VAT za okresy kwartalne. W tym celu należy dokonać odpowiedniej aktualizacji danych na formularzu VAT-R.

Prawa do kwartalnego rozliczenia VAT nie mają jednak ci, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

fot. Kadmy - Fotolia.com

usługi budowlane mogą pozbawić kwartalnego VAT

Jesteś małym podatnikiem, świadczysz usługi budowlane i chcesz rozliczać VAT kwartalnie? Prawa takiego nie będziesz miał, jeżeli chociażby w jednym z ostatnich 12 miesięcy wartość tych usług przekroczy 50.000 zł. Wyjątkiem są usługi świadczone na nieruchomościach znajdujących się poza granicami Polski.


Nie należy tutaj jednak dokonywać automatycznego zsumowania wartości wszystkich czynności wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. W limicie 50 tys. zł nie mieszczą się bowiem usługi budowlane świadczone za granicą. Dlaczego?
Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości, co wynika z art. 28e ustawy o VAT.

W przypadku usług budowlanych, a więc usług związanych z nieruchomościami, o miejscu ich opodatkowani każdorazowo przesądza miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość. Nie ma tutaj znaczenia chociażby to, na czyją rzecz takie usługi są wykonywane czy ich wartość.

To, co jest przedmiotem opodatkowania VAT w Polsce, ustawodawca określił natomiast w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W katalogu tym znalazły się m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług - ale na terytorium kraju. Odnosząc powyższe do naszych usług budowlanych, w limicie 50 tys. zł należy uwzględniać tylko te z nich, które są u nas opodatkowane (wykonywane na nieruchomościach) w Polsce. Nie wlicza się tutaj zatem wartości usług budowlanych, które są wykonywane na nieruchomościach znajdujących się za granicą (również w innym państwie członkowskim UE). Mówiąc innymi słowy, usługi takie nie będą mieć wpływu na ten limit.

Co z metodą kasową?


Zasady stosowania metody kasowej rozliczenia VAT reguluje art. 21 ustawy, który z jednej strony wskazuje, kiedy mały podatnik może zrezygnować z tej metody, a kiedy traci do niej prawo. I tak prawo do metody kasowej podatnik traci od pierwszego miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczył wartość obrotu przewidzianego dla małego podatnika. To jedyna przewidziana przez ustawodawcę sytuacja, w której można utracić to prawo.

W związku z tym, nawet gdyby mały podatnik utracił prawo do składania deklaracji za okresy kwartalne z uwagi na wykonywanie czynności wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT ponad wskazany wyżej limit wartościowy 50.000 zł miesięcznie, to nadal zachowa prawo do rozliczania tego podatku metodą kasową.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: