eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › To już pewne: Jeszcze w 2017 r. nowa amortyzacja jednorazowa

To już pewne: Jeszcze w 2017 r. nowa amortyzacja jednorazowa

2017-07-21 13:03

To już pewne: Jeszcze w 2017 r. nowa amortyzacja jednorazowa

Nowa amortyzacja jednorazowa © Andrey Popov - Fotolia.com

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającą ustawy o podatku dochodowym. Nowelizacja wprowadza nową amortyzację jednorazową - dostępną dla wszystkich podatników. Może z niej korzystać szersze grono przedsiębiorców, ale z mniejszym limitem i większym ograniczeniem co do rodzaju środków trwałych.
Obecnie z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać jedynie nowe firmy oraz tzw. mali podatnicy. Zamortyzować w ten sposób można środki trwałe mieszczące się w grupach KŚT3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych (w myśl definicji podatkowej). Jednorazowo w roku odpisać można w ten sposób do kosztów 50 tys. euro (w 2017 r. jest to 215 tys. zł). Jednorazowy odpis amortyzacyjny nie może mieć miejsca wcześniej, aniżeli w miesiącu oddania środka trwałego do używania i wpisania do ewidencji środków trwałych. Musi on też mieć miejsce w tym właśnie roku a nie latach następnych.

Nowe przepisy


Nowelizacja zakłada, że wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych środków trwałych.

Już tutaj widać pierwszą różnicę. Otóż „stara” amortyzacja jednorazowa pozwalała amortyzować w ten sposób wybrane środki trwałe bez względu na sposób wejścia w ich posiadanie. „Nowa” amortyzacja jednorazowa obejmować będzie tylko środki trwałe nabyte (pomija się tutaj zatem chociażby wytworzenie środka trwałego). Nic się za to nie mówi o tym, aby takie nabycie musiało być odpłatne.
Warto wiedzieć
Kolejne zmiany w amortyzacji czekają nas także w przyszłym roku, o czym pisaliśmy tutaj: Zmiany w amortyzacji jednorazowej w 2018 r.: wyższy limit odpisu

Nowe limity
Różnic jest jednak znacznie więcej. Druga wskazuje, że „nową” amortyzację będzie można stosować jedynie do fabrycznie nowych środków trwałych. Te będą też się musiały mieścić w grupach KŚT 3–6 i 8. Oznacza to, że zostały z niej wyłączone wszelkie środki transportu (grupa 7), a nie tylko samochody osobowe.
Niższy jest także roczny limit takiej amortyzacji- wyniesie on 100 tys. zł.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Nowa amortyzacja jednorazowa

Środki trwałe o wartości pomiędzy 10 a 100 tys. zł będzie mógł jednorazowo amortyzować każdy przedsiębiorca. Nie będą jednak to mogły być samochody (nie tylko osobowe). To niektóre warunki nowej amortyzacji jednorazowej.


Ponadto wprowadzono też minimalną wartość środka trwałego, który w ten sposób będzie mógł być zamortyzowany. Nowelizacja wskazuje, że amortyzacja obejmie jedynie taki środek trwały, którego wartość początkowa wynosić będzie co najmniej 10 tys. zł.
Ustawodawca dodał tutaj jednak pewien wyjątek przy większej liczbie zakupów. Otóż w limicie 10.000 zł, podatnik będzie mógł uwzględnić wartość kilku środków trwałych (co najmniej dwóch) - nabytych w jednym roku podatkowym, pod warunkiem że wartość każdego z nich przekroczy 3.500 zł.

Także zaliczki
Nowe regulacje pozwolą także na zaliczenie do kosztów podatkowych nie tylko naliczanych odpisów amortyzacyjnych, ale także wpłacanych zaliczek na poczet nabycia nowych środków trwałych, a zaliczanych do grup KŚT 3-6 i 8, których dostawa będzie miała miejsce w następnych okresach sprawozdawczych. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z tego rozwiązania skutkować będzie tym, że limit 100.000 zł w skali roku obejmie łącznie kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego.
Limit 100.000 zł przysługuje każdemu przedsiębiorcy, a w przypadku spółek osobowych limit ten odnosi się do wszystkich wspólników spółki.

Zwiększenie przychodów
Nowelizacja wprowadza przy tym obowiązek doliczenia do przychodów zaliczonej uprzednio do kosztów podatkowych zaliczki na środek trwały. Konieczność taka pojawi się wówczas, gdy przed nabyciem środka trwałego podatnik zlikwiduje firmę albo zmieni formę opodatkowania na zryczałtowaną. Po nabyciu środka trwałego obowiązek zwiększenia przychodów wystąpi natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub dokona odpłatnego zbycia środka trwałego.

Nowa amortyzacja jednorazowa nie wyklucza starej


Nowelizacja nie uchyla przy tym obecnie obowiązujących przepisów w zakresie stosowania amortyzacji jednorazowej. W związku z tym w przyszłym roku będziemy mieć je dwie:
  • dotychczasową, do której prawo mają mali podatnicy i rozpoczynający działalność gospodarczą
  • nową, z dobrodziejstw której będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Należy jednak pamiętać, że nowi przedsiębiorcy oraz mali podatnicy nie będą mogli korzystać z obydwóch tych amortyzacji naraz. Ustawodawca zastrzegł tutaj, że w przypadku zbiegu tych dwóch uprawnień podatnik będzie mógł skorzystać wyłącznie z jednego z nich, przy czym wybór taki należy do niego.

Nowe przepisy już w 2017 r.


Ustawa nowelizacyjna ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Opisane wyżej zmiany w amortyzacji będą natomiast mieć zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie nowelizacji, będą stosować jej przepisy do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Zobacz także


Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.