eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2019 r. ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu ograniczony

W 2019 r. ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu ograniczony

2017-07-20 14:01

W 2019 r. ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu ograniczony

Ryczałt ewidencjonowany tylko dla dodatkowych przychodów z najmu © Andrey Popov - Fotolia.com

Ile wynosi podatek od prywatnego najmu? Wszystko zależy od sposobu jego rozliczenia. Resort finansów za niespełna półtora roku chce ograniczyć dostęp do ryczałtu ewidencjonowanego ze stawką 8,5%. Ci, którzy zarobią zbyt wiele, będą musieli płacić podatek wg skali podatkowej.
Jak płacić podatek od najmu czy dzierżawy nieruchomości? Wszystko zależy od tego, do jakiego źródła przychodu powyższe są zaliczane. Prowadzący firmy w takim zakresie mogą wybrać pomiędzy podatkiem liniowym i skalą podatkową. Przedsiębiorcy uzyskujący przychody z najmu czy dzierżawy nieruchomości zostali pozbawieni opodatkowania ryczałtem.

Ustawodawca przewidział jednakże możliwość uzyskiwania takich przychodów bez otwierania firmy. Prywatny najem czy dzierżawa może natomiast być rozliczany wg skali podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego. Ta pierwsza forma wymaga ustalania dochodu z takich czynności i płacenia najpierw 18% a przy stosunkowo wysokich dochodach - 32% podatku. Należy też pamiętać że ostatecznie w rocznym PIT dochód taki należy zsumować z pozostałymi opodatkowanymi na zasadach ogólnych i podatek liczyć od ich sumy. Przy ryczałcie o kosztach zapominamy - podatek należy płacić od przychodu. Stawka podatkowa jest jednak stosunkowo niższa - wynosi 8,5%.

Nie można też zapominać, że podatnik może wybrać tylko jedną formę opodatkowania przychodów z prywatnego najmu. Nie można zatem do przychodów z najmu jednej nieruchomości stosować skali podatkowej, a drugiej ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli wynajmowana nieruchomość stanowi z kolei współwłasność kilku osób - to każdy podatnik odrębnie dla siebie określa, jak chciałby się rozliczać z podatku.
Szerzej na temat form opodatkowania najmu pisaliśmy m.in. w artykule: Forma opodatkowania czyli jak rozliczać podatek z najmu w 2017 r.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ryczałt ewidencjonowany tylko dla dodatkowych przychodów z najmu

Obecnie każdy, kto uzyskuje przychody z prywatnego najmu bądź dzierżawy, może wybrać dla nich opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym i płacić podatek od przychodu wg stawki 8,5%. Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym przewiduje zmiany w tym zakresie. Ryczałt ma być dostępny tylko dla tych, którzy rocznie zarabiają do 100 000 zł.


Zmiany na rok 2019


Obecnie obie formy opodatkowania (czyli ryczałt oraz skala podatkowa) są dostępne dla każdego, kto trudni się prywatnym najmem nieruchomości, bez żadnych ograniczeń (chyba że zachowanie podatnika będzie miało znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej).
Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania ryczałtem mogą z tej formy korzystać, jeżeli ich przychody nie przekraczają ustawowego limitu, który obecnie wynosi 250 000 euro. Limit ten nie dotyczy jednak prywatnego najmu nieruchomości.

Nie zawsze jednak tak było. Otóż do końca 2009 r. ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym zawierała dodatkowy limit przewidziany właśnie dla przychodów z najmu. Wynosił on 4 000 euro. Podatnik, który zarobił więcej jednakże nie tracił prawa do tej formy opodatkowania. Po prostu przychód do 4 000 euro opodatkowywał stawką ryczałtu 8,5%, a nadwyżkę stawką 20%.

Z początkiem 2010 r. jednakże limit ten zlikwidowano. Obecnie można zatem w taki sposób zarobić teoretycznie nawet 1 mln euro oraz więcej i zapłacić od tych pieniędzy 8,5% podatek dochodowy.

W roku 2019 ma się to jednak zmienić. Otóż ustawodawca uznał, że odpowiednio duże przychody z najmu nie powinny być opodatkowane ryczałtem a skalą podatkową.
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.

Taka regulacja ma trafić do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym z początkiem 2019 r., a wynika ona z obecnej dużej nowelizacji ustaw o podatku dochodowym.

Należy przy tym pamiętać, że na rozliczeniu mogą tutaj stracić małżonkowie. Ustawodawca zakłada bowiem, że w przypadku osiągania przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychodów z najmu, dzierżawy itp., wskazany wyżej limit ma dotyczyć łącznie obojga małżonków (a nie każdego z nich osobno).

Ci, którzy uzyskują przychody z prywatnego najmu w wyższej wysokości - będą skazani na skalę podatkową.
Projektodawcy zmiany wskazują, że wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł rocznie dla przychodów z najmu, które mogą korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów (wg danych wynikających z zeznań PIT-28 za 2015 r. średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18.240 zł).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: