eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zapłata z osobistego konta bankowego a koszty podatkowe

Zapłata z osobistego konta bankowego a koszty podatkowe

2017-11-14 13:31

Zapłata z osobistego konta bankowego a koszty podatkowe

Wykorzystanie konta prywatnego w działalności gospodarczej © Andrey Popov - Fotolia.com

Przepisy podatkowe wymagają, aby transakcje powyżej 15 tys. zł były regulowane z rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przeciwnym razie ten nie zaliczy takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Czy jest tutaj istotne to, czy zapłata nastąpi z rachunku firmowego czy też rachunku prywatnego?

Co mówią przepisy prawa


Te nie nakładają na przedsiębiorcę - będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, obowiązku zakładania firmowego rachunku bankowego. Wymagają one jedynie bezgotówkowego realizowania niektórych płatności.
Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ustawa ta nie przewiduje jednak żadnych sankcji za nieprzestrzeganie powyższego obowiązku.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Wykorzystanie konta prywatnego w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca musi korzystać z rachunku firmowego, aby móc zaliczać do kosztów podatkowych dokonywane zakupy, czy też może używać do regulowania zapłat rachunku prywatnego? Przepisy prawa mówią tutaj jedynie o rachunku płatniczym przedsiębiorcy, a tym jest zarówno konto firmowe jak i osobiste.


Inaczej jest w podatku dochodowym. Tutaj podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, o której mowa wyżej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Z kolei w przypadku zaliczenia już do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:
  1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody
- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Sankcja za nieprzestrzeganie obowiązków co do regulowania płatności - określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, znalazła się zatem w ustawie o podatku dochodowym. Przedsiębiorca dokonujący zapłaty z pominięciem rachunku płatniczego nie uwzględni kosztu w rachunku podatkowym, przez co zapłaci wyższy podatek.

Konto firmowe czy prywatne


Jak to zostało już wcześniej podkreślone, przedsiębiorca nie ma obowiązku zakładania konta firmowego (chociaż wykorzystywanie do potrzeb firmowych rachunku osobistego może stanowić naruszenie umowy zawartej z bankiem o prowadzenie rachunku). Wydaje się też, że dokonywanie płatności za transakcje powyżej 15.000 zł z rachunku prywatnego przedsiębiorcy nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe - w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W efekcie taka zapłata nie powinna też wywoływać negatywnych konsekwencji w zakresie rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym.
Zwróć uwagę
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi o obowiązku dokonywania i przyjmowania płatność za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Nie wskazuje jednak, że rachunek ten musi być wyłącznie firmowy.

Warto też dodać, że wspomniana ustawa o swobodzie działalności nie definiuje pojęcia rachunku płatniczego. Taka definicja została natomiast zawarta w art. 2 pkt 25 ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych, zgodnie z którym rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Wskazaną definicję spełniają zatem zarówno konta firmowe jak i prywatne.

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.