eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozliczenie PIT: dochód z pracy i działalność gospodarcza za granicą

Rozliczenie PIT: dochód z pracy i działalność gospodarcza za granicą

2019-02-01 13:28


Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr ITPB1/4511-244/16/HD, wskazując, że: dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu uczestnictwa w czeskiej Spółce, podlegający opodatkowaniu w Czechach, jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym z uwagi na opodatkowanie dochodów jednolitą 19% stawką podatku, dochód ten nie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatnika w Polsce. Dochód ten nie miał wpływu na wysokość opodatkowania dochodów uzyskanych zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z tytułu umowy o pracę oraz nie podlegał wykazaniu w zeznaniu PIT-36L i PIT-37 za 2013 r.

Podobne stanowisko zajmuje też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odniesieniu do bardzo podobnej sytuacji, tj. w przypadku osiągania przez podatników dochodów z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii uzyskiwanych ze źródła „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednoczesnego uzyskiwania przez tych podatników przychodów ze stosunku pracy w Polsce, w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z najmu (w tym nieruchomości położonych za granicą), w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, czego przykładem są poniższe interpretacje:
• Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 marca 2018 r., Nr 0115-KDIT3.4011.39.2018.2.WM, w której wskazał: „Skoro zgodnie z art. 6 ust. 1 umowy, dochód z najmu osiągnięty za granicą może być opodatkowany zarówno za granicą, jak i w Polsce, to w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, na podstawie cytowanych art. 22 ust. 2 Konwencji oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się metodę wyłączenia, która polega na tym, że dochód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości położonej za granicą, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce (o ile takie dochody są osiągane) stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całego dochodu osiągniętego zarówno w Polsce, jak i za granicą (tzw. metoda wyłączenia z progresją). Zatem w przypadku metody wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą są na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnione od podatku w Polsce, ale dochody te uwzględnia się do ustalania stopy procentowej, według której zapłaci się podatek od polskich przychodów (dochodów) opodatkowanych według skali podatkowej. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawczyni opłacająca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaci określoną stawkę ryczałtu, wynikającą z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zastosowanie metody wyłączenia z progresją nie wpłynie na zmianę stawki ryczałtu. Wskazać również należy, iż z konstrukcji zeznania PIT-28 oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego nie wynika obowiązek wykazania przychodów osiągniętych przez Wnioskodawczynię z najmu nieruchomości położonej na terytorium Wielkiej Brytanii razem z przychodami osiągniętymi w Polsce z tytułu najmu nieruchomości położonej w Polsce, opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podsumowując, przychód uzyskany z najmu domu w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii. W Polsce dochód ten pozostanie dochodem zwolnionym z opodatkowania. W związku z wyborem formy opodatkowania przychodu z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu uzyskanego z najmu domu w Wielkiej Brytanii w zeznaniu podatkowym PIT-28 składanym w Polsce. Konsekwencją wyboru formy opodatkowania przychodu z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest również to, że przychód z najmu domu w Wielkiej Brytanii nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, Wnioskodawczyni nie jest zatem również zobowiązana - w związku z uzyskaniem przychodów z najmu - do składania zeznania PIT-36”,
• Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 marca 2018 r., Nr 0114-KDIP3-3.4011.467.2017.2.JK2, w której wskazał: „Skoro zgodnie z art. 6 ust. 1 umowy, dochód z najmu osiągnięty za granicą może być opodatkowany zarówno za granicą, jak i w Polsce, to w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, na podstawie cytowanych art. 22 ust. 2 Konwencji oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się metodę wyłączenia, która polega na tym, że dochód uzyskany z tytułu najmu nieruchomości położonej za granicą, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu w Polsce (o ile takie dochody są osiągane) stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całego dochodu osiągniętego zarówno w Polsce, jak i za granicą (tzw. metoda wyłączenia z progresją). Zatem w przypadku metody wyłączenia z progresją dochody uzyskane za granicą są na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnione od podatku w Polsce, ale dochody te uwzględnia się do ustalania stopy procentowej, według której zapłaci się podatek od polskich przychodów (dochodów) opodatkowanych według skali podatkowej. Dochody z najmu wpłyną zatem na ustalenie stopy procentowej przy opodatkowaniu dochodów uzyskanych z emerytury polskiej i angielskiej, ale tylko wówczas gdy dochód z najmu będzie również opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali)”.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę skutecznego oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (w tym uzyskiwanych w ramach tego źródła dochodów z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii), na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (w tym uzyskiwanych w ramach tego źródła dochodów z najmu nieruchomości położonych na terytorium Wielkiej Brytanii), nie dodaje się do dochodów ze stosunku pracy oraz dochodów z emerytury, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ww. ustawie, stosownie do art. 27 ust. 8 cyt. ustawy, a w konsekwencji - nie ustala się stopy procentowej podatku do tak obliczonej sumy dochodów i tak ustalonej stopy procentowej nie stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do dochodów ze stosunku pracy oraz dochodów z emerytury.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: