eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga abolicyjna nie na zwrot podatku z zagranicy

Ulga abolicyjna nie na zwrot podatku z zagranicy

2016-04-27 13:15

Ulga abolicyjna nie na zwrot podatku z zagranicy

Ulga abolicyjna nie na zwrot podatku z zagranicy © zbg2 - Fotolia.com

Polacy pracujący za zagranicą muszą niekiedy obowiązkowo w Polsce rozliczyć się z uzyskanych tam dochodów, w tym także obliczyć od nich podatek dla polskiego fiskusa. Tak jest m.in. w stosunku do dochodów uzyskiwanych w Belgii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji czy Stanach Zjednoczonych. W celu unikania podwójnego opodatkowania jest tutaj stosowana metoda odliczenia proporcjonalnego. Na wartość polskiego podatku ma przy tym wpływ danina zapłacona za granicą.

Przeczytaj także: Będzie trudniej o zwrot nadpłaty podatku z Holandii

Mówiąc w pewnym uproszczeniu, metoda ta polega na tym, że polscy rezydenci podatkowi liczą od tak uzyskanych dochodów podatek w Polsce tak samo jak od dochodów krajowych. Obliczone zobowiązanie podatkowe mogą jednakże pomniejszyć o podatek zapłacony za granicą. Jeżeli wynik takiego działania będzie większy od zera, obliczoną kwotę należy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Dodajmy w tym miejscu, że dochody zagraniczne rozlicza się z polskim fiskusem na formularzu PIT-36 z obowiązkowym załącznikiem PIT/ZG.

Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje zarówno dochody krajowe jak i zagraniczne, do których ma zastosowanie wskazana metoda, podatek zagraniczny podlega odliczeniu, jednakże w wysokości nie wyższej, niż polski podatek przypadający na zagraniczne dochody. Chodzi o to, aby polski fiskus nie był tutaj stratny poprzez pomniejszenie podatku obliczonego od polskich dochodów o podatek zapłacony za granicą.
Jak nietrudno zauważyć, zapłacony za granicą podatek może stanowić istotną pozycję, przy obniżaniu podatku należnego polskiemu fiskusowi.

Podatnicy stosujący do swoich dochodów metodę odliczenia proporcjonalnego mogą przy tym skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.
Ulga abolicyjna polega na zrównaniu obciążenia finansowego z tytułu podatku dochodowego dla podatników rozliczających zagraniczne dochody bez względu na stosowaną metodę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki niej od podatku można odliczyć kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy podatkiem ustalonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a podatkiem ustalonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (czyli zwalniającej dochody zagraniczne z polskiego podatku).

Ulgę abolicyjną wykazuje się w załączniku PIT/O.

fot. zbg2 - Fotolia.com

Ulga abolicyjna nie na zwrot podatku z zagranicy

Ulgę abolicyjną wykazuje się w załączniku PIT/O.


Dzięki temu podatnicy zarabiający w Holandii czy innym państwie wymienionym wyżej mogą uznać, że są traktowani tak samo jak ich rodacy pracujący w Niemczech, Francji czy na Wyspach Brytyjskich itp.

Tak jednak jest do czasu, aż nie otrzymają oni zwrotu podatku z zagranicy. Dlaczego?
Otóż sposób korzystania z ulgi abolicyjnej jest specyficzny. Mianowicie podatnicy są tutaj obowiązani w pierwszej kolejności obliczyć należny fiskusowi podatek z zastosowaniem określonych w ustawie zasad opodatkowania i dopiero to zobowiązanie pomniejszyć o ewentualną ulgę abolicyjną.

Powyższe oznacza, że jeszcze przed zastosowaniem tej ulgi podatnik odlicza od polskiego zobowiązania podatkowego podatek zapłacony za granicą. Mało tego, do odliczenia zagranicznego podatku jest zobowiązany przepisami prawa (jako że ustawodawca wprost wskazuje jak należny polskiemu fiskusowi podatek należy ustalić, zaś jednym z elementów postępowania zmierzającego do jego ustalenia jest odliczenie zagranicznej daniny).

Zwrócona następnie danina zagraniczna stanowi natomiast doliczenie do podatku polskiego w roku otrzymania tego zwrotu, zaś w stosunku do niej z ulgi abolicyjnej skorzystać już nie można.
Mówiąc innymi słowy w ostatecznym rozrachunku zwrot zagranicznego podatku trafia (może nie zawsze w całości, w zależności od wartości odliczenia) nie do podatnika, a polskiego fiskusa. Jeżeli bowiem wcześniej podatek taki został odliczony w rocznym PIT, to w roku jego zwrotu należy go do polskiego podatku doliczyć w zeznaniu podatkowym.

Stąd pojawia się pytanie, czy przy rozliczaniu np. dochodów z Holandii można w zeznaniu skorzystać z ulgi abolicyjnej bez odliczania podatku zapłaconego w Holandii? Brak uwzględnienia tego podatku bowiem będzie skutkował tym, iż jego późniejszy zwrot nie zostanie doliczony do podatku w roku otrzymania tego zwrotu, zaś ulga abolicyjna i tak spowoduje, że dochody zagraniczne będą „zwolnione z podatku” w Polsce (a jedynie wpłyną na stawkę podatku stosowaną do dochodów „krajowych”).

Sprawę taką rozpatrywał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2015 r., nr IBPBII/1/415-959/14/BJ. Jak nietrudno się domyślić, jego stanowisko było niekorzystne dla wnioskodawcy.

Sprawa tyczyła się dochodów uzyskanych w Holandii. Organ podatkowy podkreślił, że w związku ze stosowaniem do niego metody odliczenia proporcjonalnego, musi on być zadeklarowany do opodatkowania w Polsce. Przepis art. 27 ust. 9 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przewidujący sposób rozliczenia podatnika osiągającego dochody w kraju, z którym obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia - nie daje natomiast takiemu podatnikowi możliwości rezygnacji z odliczenia podatku zapłaconego za granicą.
Odliczenie, w ramach proporcji, podatku zapłaconego w innym państwie jest obowiązkiem podatnika. Nie ma możliwości nieodliczenia podatku zapłaconego w innym państwie (nawet jeśli podatnik spodziewa się zwrotu tego podatku w latach następnych

Dopiero natomiast w stosunku do tak ustalonego zobowiązania podatkowego stosuje się ulgę abolicyjną.
Organ podatkowy uznał w związku z tym, że nie można skorzystać z rozliczenia ulgi abolicyjnej z pominięciem odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Obliczenie podatku musi bowiem być dokonane zgodnie z regułami ustawy o podatku dochodowym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: