eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

2016-01-25 12:56

Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

PIT © czarny_bez - Fotolia.com

Różne źródła przychodów mogą być rozliczane na jednym zeznaniu podatkowym, gdy są opodatkowane w taki sam sposób. Jeżeli podatek liczony jest odrębnie, koniecznym będzie dodatkowy PIT. Do tego dochodzą jeszcze ulgi i preferencje podatkowe. Wszystko to znacznie może skomplikować rozliczenie się z uzyskanych dochodów.

Przeczytaj także: Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Rozpatrzmy następującą sytuację: Mąż pracuje na etacie oraz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Żona uzyskuje dochody wyłącznie z pracy. Małżonkowie wychowują przy tym jedno małoletnie dziecko. Podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2015 r. Nie istniała między nimi też rozdzielność majątkowa. Czy mogą rozliczyć się wspólnie bądź z dzieckiem? Czy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Liniowy wyłącza wspólne rozliczenie


Dochody z pracy opodatkowane są skalą podatkową. Gdyby na tym poprzestać, wspólne rozliczenie podatkowe małżonków byłoby możliwe, jako że spełniają podstawowe warunki tej preferencji podatkowej.
Art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje bowiem, że wspólne rozliczenie podatkowe przysługuje tym małżonkom, którzy mają w Polsce (co do zasady) nieograniczony obowiązek podatkowy, pozostawali przez cały rok w związku małżeńskim oraz istniała między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, o ile wyrażą stosowny wniosek w składanym terminowo zeznaniu podatkowym.

Sytuację komplikuje jednakże prowadzona przez męża działalność gospodarcza. Wskazana preferencja nie ma bowiem zastosowania, jeżeli chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c (a więc o podatku liniowym), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym.

fot. czarny_bez - Fotolia.com

PIT

Różne źródła przychodów mogą być rozliczane na jednym zeznaniu podatkowym, gdy są opodatkowane w taki sam sposób. Jeżeli podatek liczony jest odrębnie, koniecznym będzie dodatkowy PIT. Do tego dochodzą jeszcze ulgi i preferencje podatkowe.


W związku z powyższym, ponieważ mąż osiągał przychody z działalności opodatkowanej liniowo, wspólne zeznanie podatkowe małżonków nie jest możliwe. Każde z nich musi w związku z powyższym dochody z pracy rozliczyć na odrębnym PIT-37. Dodatkowo mąż z prowadzonej działalności gospodarczej będzie musiał złożyć zeznanie oznaczone symbolem PIT-36L z załącznikiem PIT/B.

Rozliczenie z dzieckiem tylko dla osób samotnych


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera jeszcze jedną preferencję, pozwalającą na obniżenie należnego fiskusowi podatku poprzez rozliczenie się wspólnie z np. małoletnim dzieckiem.

Prawo do niej ma jednakże jedynie rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci małoletnie, bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, tudzież niektóre dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia.

Z uwagi na to, że nasi małżonkowie wspólnie wychowywali dziecko, również prawa do tej preferencji nie mają, bez względu na to, czy spełniają inne przesłanki. Samotne wychowywanie dziecka jest tutaj bowiem kluczowe dla zastosowania takiego sposobu opodatkowania.

Ulga na dzieci z limitem


Prawo do ulgi prorodzinnej mają w zasadzie wszyscy rodzice, którzy wychowują m.in. dzieci małoletnie i przynajmniej w części uzyskują dochody opodatkowane skalą podatkową. Niestety w przypadku tylko jednej pociechy uprawniającej do odliczenia istotny jest także limit uzyskanego dochodu.
Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga prorodzinna na jedno dziecko przysługuje, pod warunkiem, że dochody jego rodziców pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 112 000 zł

Przy ustalaniu tego limitu brane są pod uwagę:
  • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),
  • dochody określone art. 30b ustawy podatkowej, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38,
  • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (a więc z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej rozliczane w ten sposób, które są ujmowane na PIT-36L)
- po ich pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.

W związku z powyższym nasi podatnicy powinni zsumować dochody z pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie od tej sumy odjąć zapłacone (bądź pobrane przez płatników) składki na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli wynik przekroczy limit 112 000 zł, również do odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej nie będą uprawnieni.

Reasumując małżonkowie w sumie będą musieli wypełnią aż trzy zeznania podatkowe. Jeżeli ich roczny dochód nie przekroczy 112 000 zł, będą uprawnieni do skorzystania z ulgi na dzieci. Ta zostanie rozliczona w PIT-37 (w załączniku PIT/O). Nie ma tutaj znaczenia to, który małżonek wskazane odliczenie uwzględni. Mogą się też ulgą podzielić.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: