eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odwrotne obciążenie: spóźniona faktura nie wpływa na rozliczenie VAT?

Odwrotne obciążenie: spóźniona faktura nie wpływa na rozliczenie VAT?

2019-10-01 13:55

Odwrotne obciążenie: spóźniona faktura nie wpływa na rozliczenie VAT?

Otrzymanie z opóźnieniem faktury z odwrotnym obciążeniem © apops - Fotolia.com

Zakupy dokonywane w ramach odwrotnego obciążenia są rozliczane w sposób szczególny. Muszą o tym pamiętać obie strony transakcji. Nabywca ma tutaj dużo mniej czasu na rozliczenie podatku, aniżeli w przypadku tzw. zwykłych nabyć.
Załóżmy dla przykładu, że podatnik otrzymał fakturę dokumentującą zakup towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie” w lipcu 2019 r. Samego zakupu dokonał jednak w maju – i w tym też miesiącu faktura ta została wystawiona. Jedynie dotarła do kupującego z opóźnieniem. Czy podatnik może ją uwzględnić w rejestrach VAT na bieżąco?

Zmiana podmiotu obowiązanego do rozliczenia VAT


W przypadku nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (przez czynnego podatnika VAT, gdy dostawcą również jest czynny podatnik VAT zaś sama dostawa nie korzysta ze zwolnienia od podatku) zmienia się podmiot obowiązany do wykazania z tytułu tej transakcji podatku należnego – jest nim bowiem nie sprzedawca, a nabywca. W takiej sytuacji sprzedawca wystawia fakturę bez VAT z adnotacją, że ten ma rozliczyć nabywca.

Nabywca u siebie rozlicza zatem taki zakup dwukrotnie, a więc po stronie podatku należnego i po stronie podatku naliczonego. Co do zasady odliczenie VAT naliczonego możliwe jest w rozliczeniu za ten okres (miesiąc/kwartał), w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).
Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie ustalania obowiązku podatkowego od transakcji rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia. Obowiązek taki powstaje zatem na zasadach ogólnych, czyli w zdecydowanej większości przypadków z chwilą dokonania dostawy towarów

Art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT mówi natomiast, że w odniesieniu do transakcji, dla której zgodnie z ar.t 17 ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest ich nabywca, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

fot. apops - Fotolia.com

Otrzymanie z opóźnieniem faktury z odwrotnym obciążeniem

W przypadku odwrotnego obciążenia, VAT należy od takiej transakcji rozlicza nie sprzedawca, a nabywca. Musi tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym powstał od tej czynności obowiązek podatkowy. Od prawidłowego rozliczenia VAT należnego uzależnione jest prawo do odliczenia VAT naliczonego. Spóźniona faktura nie uprawnia do rozliczenia tego podatku na bieżąco (w okresie jej otrzymania, a nie okresie, którego dotyczy).


W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji VAT w terminie późniejszym (tj. po upływie ww. 3 miesięcy), podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Nadto, jeżeli podatnik dochowa powyższego terminu rozliczenia VAT należnego, a nie dokona odliczenia VAT naliczonego w terminie powstania obowiązku podatkowego, podatek ten może odliczyć w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (por. art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Jak zatem można tutaj zauważyć, wszystko zależy od rozliczenia podatku należnego. Ten zawsze należy wykazać w tej deklaracji, w której powstał obowiązek podatkowy. W naszym przypadku zatem VAT należny podatnik musi rozliczyć w deklaracji za maj 2019 r. – nawet pomimo późniejszego otrzymania faktury. VAT naliczony może rozliczyć w tej samej deklaracji bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Nie jest natomiast możliwe rozliczenie podatku należnego na bieżąco np. w deklaracji za lipiec.
Jeżeli natomiast zwłoka w rozliczeniu VAT przekroczy wskazany wyżej okres trzech miesięcy, to VAT należny obowiązkowo trzeba będzie nadal rozliczyć w deklaracji za maj 2019 r., a VAT naliczony na bieżąco – w deklaracji, której termin złożenia jeszcze nie upłynie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: