eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot VAT za materiały budowlane - zmiana ustawy

Zwrot VAT za materiały budowlane - zmiana ustawy

2007-02-24 00:09

Prezydent RP w dniu 30 stycznia 2007 r. podpisał ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2007 r. nr 23, poz. 138). Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia jej ogłoszenia.
Wyciąg z najważniejszych zmian:
  • Określono definicje "małżonków", za których uważa się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.
  • Limit odliczeń będzie się liczyło na podstawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, czyli 2 kwartały przed kwartałem złożenia wniosku a nie za kwartał poprzedzający (jak to miało miejsce do tej pory).
  • Zwrot nie może przekroczyć łącznie dwóch limitów ustalonych odrębnie – jeden dla wydatków związanych z robotami budowlanymi, które wymagają pozwolenia na budowę, drugi którego takiego pozwolenia nie wymaga.
  • Małżonkowie, u których związek małżeński w trakcie trwania ustawy ustał lub sąd orzekł separację, lub którzy taki związek zawarli, datą przyjmowaną przy zwrocie części podatku jest dzień poniesienia wydatku a nie złożenia wniosku. Ponadto jeżeli w okresie obowiązywania ustawy przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane. Jeżeli natomiast w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50 % kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.
  • Zniesiony został warunek zakończenia inwestycji. Wniosek o zwrot o częściowy zwrot podatku VAT za materiały budowlane może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek można złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.
  • Osoba fizyczna podaje na wniosku imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL gdy nie posiada numeru NIP, a jeżeli nie posiada żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania, a w przypadku małżonków - obojga małżonków.
  • Jeżeli zwrot ma nastąpić za pośrednictwem banku – osoba składająca wniosek powinna wskazać swój numer rachunku bankowego, a w przypadku złożenia wniosku wraz z małżonkiem – numer rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.