eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwrot części wydatków na materiały budowlane

Zwrot części wydatków na materiały budowlane

2006-06-12 12:44

Jeżeli od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r. dokonałeś zakupu materiałów budowlanych, opodatkowanych po 30 kwietnia 2004 r. 22% stawką podatku VAT (a do tego dnia stawką podatku w wysokości 7%), w związku z różnymi inwestycjami przysługuje Ci prawo zwrotu części poniesionych wydatków.

Przeczytaj także: Tylko budowa małego domu ze zwrotem VAT-u za materiały budowlane

Kwota zwrotu nie może przekroczyć limitu określonego przepisami ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468). Ostatnio resort finansów podwyższył tę kwotę.

Minister Finansów podniósł kwotę limitu określonego przepisami ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468). W wydanej w tej kwestii wiążącej interpretacji wyjaśnił ponadto, jak prawidłowo ją ustalić (interpretacja nr PB5/MC-033-1-9/06 z 28 lutego 2006 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Dz.Urz. MF nr 3, poz. 30).

Jeżeli od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r. zakupiłeś materiały budowlane w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zarówno wymagających, jak i niewymagających pozwolenia na budowę, możesz ubiegać się o zwrot części wydatków (art. 3 ust. 6 ww. ustawy). Łączna kwota zwrotu nie może przekroczyć limitu obliczonego zgodnie z art. 3 ust. 5 tej ustawy.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w tym artykule (np. budową domu) jest faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy).

Kwotę zwrotu ustalonego na podstawie ww. faktur (art. 3 ust. 4–5 ustawy) obliczasz jako 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

1) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2, w przypadku robót budowlanych związanych z poniesionymi wydatkami, dla wymagających pozwolenia na budowę,

2) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2, w przypadku robót budowlanych związanych z poniesionymi wydatkami, dla niewymagających pozwolenia na budowę.

A zatem przy założeniu, że cena 1 m2 (przyjęta do wyliczenia limitu) wynosi 2.388 zł, maksymalny limit zwrotu przysługujący osobie fizycznej – a w przypadku gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, obojgu małżonkom – nie może przekroczyć w okresie obowiązywania ww. ustawy kwoty:

1) 20.552,32 zł, w przypadku robót budowlanych związanych z inwestycjami wymagającymi pozwolenia na budowę,

2) 8.808,14 zł, w przypadku robót budowlanych związanych z inwestycjami niewymagającymi pozwolenia na budowę.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: