eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwrot VAT na materiały budowlane: powierzchnia domu/mieszkania

Zwrot VAT na materiały budowlane: powierzchnia domu/mieszkania

2016-06-24 13:00

Zwrot VAT na materiały budowlane: powierzchnia domu/mieszkania

Budowa domu © schulzie - Fotolia.com

Limity powierzchniowe określone w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi obejmują nie tylko powierzchnię poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, ale także schowków czy innych pomieszczeń użytkowych. Jeżeli ich łączna powierzchnia dla budynku mieszkalnego przekroczy 100 mkw (a w przypadkach szczególnych 110 mkw), o zwrot części wydatków na budowę w ogóle nie można się ubiegać - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.06.2016 r. nr IBPB-2-2/4511-406/16/NG.

Przeczytaj także: Wniosek o zwrot VAT w budownictwie tylko od zapłaconych faktur VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni z mężem rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego. Pozwolenie na budowę uzyskali w sierpniu 2014 r. Wcześniej nie posiadali innej nieruchomości mieszkalnej. Projekt wskazuje, że powierzchnia użytkowa mieszkalna domu wyniesie 99,24 mkw (kuchnia 12,40 mkw ; salon 35,96 mkw ; przedsionek 4,36 mkw ; pokój 9,58 mkw ; komunikacja 12,43 mkw ; wc 1,68 mkw ; łazienka 3,74 mkw ; pokój 12,89 mkw ; łazienka 6,2 mkw). Powierzchnia użytkowa pomocnicza domu to natomiast 69,24 mkw (schowek 2,67 mkw ; schowek 2,16 mkw ; pralnia 4,32 mkw ; kotłownia 4,53 mkw ; suszarnia 15,29 mkw ; schowek 4,3 mkw ; garaż 35,96 mkw). Łączna powierzchnia użytkowi wyniesie w związku z tym 168,47 mkw.

Małżonkowie chcieliby skorzystać z możliwości zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych materiałów budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Wnioskodawczyni mieści się tutaj w kryterium wiekowym. Małżonkowie posiadają jedno dziecko.

W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała pytanie, jak liczyć powierzchnię domu na potrzeby skorzystania z opisanej pomocy i czy zwrot im przysługuje? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1865) – z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

fot. schulzie - Fotolia.com

Budowa domu

Limity powierzchniowe określone w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi obejmują nie tylko powierzchnię pomieszczeń mieszkalnych, ale także schowków czy innych pomieszczeń użytkowych. Jeżeli ich łączna powierzchnia przekroczy 100 mkw (a w przypadkach szczególnych 110 mkw), o zwrot części wydatków na budowę w ogóle nie można się ubiegać.


Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

W myśl art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:
1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
a. budową domu jednorodzinnego albo
b. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
a. 75 m2 i 100 m2 ,
b. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a;
4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat;
5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
a. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
-z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy – prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków (art. 22 ust. 2 ww. ustawy).

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: