eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Nowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

2007-03-15 13:44

Od dziś obowiązują nowe zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wprowadzone zmiany dostosowały księgę do obowiązujących od 01 stycznia 2007 roku przepisów ustawy o podatku dochodowym.
Od 1 stycznia 2007 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z reprezentacją i reklamą. Obecnie wydatki na reklamę zaliczane są do kosztów w pełnej wysokości bez względu na jej charakter. Nie można jednak zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację. Koszty te były wykazywane w kolumnie 12 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, także obecnie straciła ona rację bytu. Do końca 2006 roku kosztów uzyskania przychodów nie stanowiły bowiem koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 porc. przychodów, z wyjątkiem reklamy przeprowadzanej w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. W nowej księdze zatem zmniejszyła się liczba kolumn i wynosi obecnie 16.

W związku z usunięciem kolumny 12 – przenumerowaniu uległy kolejne punkty załącznika. Zmienił się także opis do obecnej kolumny 13 (dawnej 14). Zmiana jest spowodowana nową – obowiązującą od początku roku definicją samochodu osobowego. Usunięty został z opisu zapis dotyczący definicji tego pojazdu obowiązującej przed dniem 01 stycznia 2007 roku.

Nowy wzór księgi został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 36 poz. 229).

W tym miejscu należy wspomnieć o przepisach końcowych rozporządzenia, informujących o sposobie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie § 2 ust.1 Rozporządzenia „Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów według wzoru dotychczasowego, mogą ewidencjonować w tej księdze zdarzenia gospodarcze po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku podatnicy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zasad określonych przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w tym stosują odpowiednie objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem i nie wypełniają w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kolumny 12”. A zatem osoby prowadzące „starą” księgę nie muszą jej zmieniać na nową – ważne jednak jest, aby prowadzili ją na nowych zasadach i nie wypełniali kolumny 12.

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy zastosowaniu technik informatycznych

Do pobrania:
- wzór udostępniony przez Ministerstwo Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: