eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Fiskus o nieujawnionych źródłach przychodów

Fiskus o nieujawnionych źródłach przychodów

2007-03-14 13:04

W dniu 18 stycznia 2007 roku Ministerstwo Finansów wydało odpowiedź na interpelację nr 5870 w sprawie zdefiniowania pojęcia nieujawnionych źródeł przychodów z dnia 15 grudnia 2006 roku.

Przeczytaj także: Nieujawnione źródła przychodów: ważne wszystkie dowody

W odpowiedzi podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów wyjaśnił, że „(…) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ustawy). (…)”

Po upływie danego roku podatkowego podatnicy składają zeznania roczne o uzyskanych dochodach do opodatkowania w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego. Podatek wynikający z takiego zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika. Wyjątkiem jest wydanie decyzji przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdzającej inną wysokość podatku.

Do źródeł dochodów zalicza się także inne źródła określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, a wśród nich m.in. przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Wysokość tych ostatnich określana jest na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami.

Aby uznać przychody/dochody za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych – organ podatkowy musi jednoznacznie stwierdzić znaczną nadwyżkę wydatków nad przychodami. Jest to ustalane w toku postępowania podatkowego, przy czym wykazanie, że podatnik w zeznaniu rocznym nie wykazał dochodu z określonego źródła dochodów nie stanowi podstawy do zastosowania przepisów dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, czyli opodatkowania takiego przychodu 75-proc. stawką podatku.

Organy podatkowe mają obowiązek ustalić w sposób niebudzący wątpliwości kwoty poniesionych przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie rzeczywistych kwot poniesionych przez podatnika.

Podatnik, dokumentujący przychody na pokrycie poniesionych w roku podatkowym wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia wskazuje przychody opodatkowane lub wolne od opodatkowania zarówno z danego roku, jak i z lat poprzednich.

Pełną treść odpowiedzi można znaleźć na stronie

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: