eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Gaz do wózków widłowych bez akcyzy?

Gaz do wózków widłowych bez akcyzy?

2007-05-10 12:56

Sprzedaż gazu płynnego propan, butan, mieszaniny propanu-butanu ze składu podatkowego kontrahentowi, który będzie go zużywał do napędu wózków widłowych, może odbywać się jako gazu zwolnionego od akcyzy pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia, że gaz ten nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Stanowisko takie zajął Urząd Celny w Pruszkowie w postanowieniu z dnia 15.03.2007 r. nr 445000-PA-9104-68/06/204/KN.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd celny?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśnił, iż zamierza podpisać umowę z kontrahentem na dostawy gazu płynnego propan, butan, mieszaniny propanu-butanu. Ma on być wykorzystywany do tankowania wózków widłowych. Gaz będzie tankowany do wózków ze zbiornika kontrahenta, który znajdować się będzie na terenie jego zakładu. Wózki widłowe tankowane tym gazem natomiast będą poruszać się tylko po terenie zakładu kontrahenta, a używane będą jedynie do celów technologicznych. Podatnik będzie dostarczał gaz kontrahentowi ze składu podatkowego, na podstawie złożonego wcześniej zamówienia. Ponadto kontrahent złoży oświadczenie na dowodzie dostawy, iż gaz ten nie będzie wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych, jak też do dalszej odsprzedaży. W związku z czym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy sprzedaż takiego gazu z jego składu podatkowego może odbywać się ze zwolnioną akcyzą? W powyższej sprawie urząd celny zajął następujące stanowisko:

„(…) Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych.

Jednakże zwolnienie od akcyzy, o którym mowa powyżej, w myśl ust. 2 pkt 2 ww. paragrafu ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

Ust. 3 pkt 1 omawianego paragrafu wskazuje, iż uprawnionym nabywcą, o którym mowa powyżej, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który zużywa je na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy.

Reasumując, sprzedaż gazu płynnego propan, butan, mieszaniny propanu-butanu ze składu podatkowego XXXXXXXXXX kontrahentowi, który będzie go zużywał do napędu wózków widłowych może odbywać się jako gazu zwolnionego od akcyzy pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia, że gaz ten nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: