eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Biodiesel do celów innych niż paliwowe a podatek akcyzowy

Biodiesel do celów innych niż paliwowe a podatek akcyzowy

2023-03-31 11:30

Biodiesel do celów innych niż paliwowe a podatek akcyzowy

Biodiesel do celów innych niż paliwowe a podatek akcyzowy © kawinnings - Fotolia.com

Wszystkie osoby stykające się z przepisami akcyzowymi zwracają szczególną uwagę na wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy lub obniżoną stawką akcyzy. Często jednak zapomina się o jeszcze jednej kategorii produktów - wyrobach akcyzowych tylko ze względu na swoje przeznaczenie. Do tej grupy należy w szczególności biodiesel, który zazwyczaj jest objęty akcyzą, ale w pewnych sytuacjach może być sprzedawany bez naliczenia tego podatku.

Przeczytaj także: Podatek akcyzowy: oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego

Na mocy art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym, do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby oznaczone kodami CN: 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826 00 10 oraz 3826 00 90, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Spośród wskazanych wyrobów najczęściej wątpliwości akcyzowe dotyczą wyrobu o kodzie CN 3826 00 10 (biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych). Otóż wyroby o kodzie CN 3826 00 10 (biodiesel) są objęte zakresem załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym tylko w razie ich przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych (na podstawie poz. 40 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym).

Przykładowo więc, jeżeli biodiesel o kodzie CN 3826 00 10 będzie przeznaczony do wykorzystania jako dodatek do paliwa silnikowego, to wyrób ten będzie przeznaczony do celów napędowych i będzie podlegać akcyzie. Podobnie jeżeli biodiesel o kodzie CM 3826 00 10 będzie przeznaczony do spalenia w piecu grzewczym – w celu uzyskania ciepła użytecznego, służącego przykładowo ogrzewaniu pomieszczeń, to wyrób ten będzie opodatkowany akcyzą, ponieważ jest przeznaczony do celów opałowych.

Jeżeli jednak biodiesel o kodzie CN 3826 00 10 nie będzie przeznaczony ani do celów opałowych ani do celów napędowych, to wyrób ten nie będzie wyrobem akcyzowym.

fot. kawinnings - Fotolia.com

Biodiesel do celów innych niż paliwowe a podatek akcyzowy

Jeżeli biodiesel o kodzie CN 3826 00 10 nie będzie przeznaczony ani do celów opałowych ani do celów napędowych, to wyrób ten nie będzie wyrobem akcyzowym.Biodiesel jest wyrobem, który z łatwością może być wykorzystany do celów napędowych lub opałowych. Wynika to z jego parametrów fizykochemicznych, które są zbliżone do „zwykłego” paliwa. Łatwo więc wykorzystać Biodiesel do celów napędowych, więc podmioty sprzedające go do celów innych niż napędowe, innych niż opałowe muszą zachować szczególną ostrożność.

W praktyce, zdaniem autora, sprzedaż biodiesla o kodzie CN 3826 00 10 może być realizowana bez naliczenia akcyzy jeżeli łącznie spełnione są następujące wymogi:
  • uzyskano od nabywcy oświadczenie odnoszące się do poszczególnych faktur sprzedaży tego wyrobu,
  • sprzedawca ma dokładną wiedzę o tym do czego (do jakich procesów, celów) nabywca wykorzystuje ten wyrób, chodzi o możliwość ustalenia, że nabywca wykorzysta ten wyrób do określonych celów innych niż napędowe, innych niż opałowe,
  • sprzedawca ma pewność, że nabywca nie odsprzeda tego wyrobu do innego podmiotu, w szczególności chodzi o sytuację, w której nabywca jest znanym i wiarygodnym podmiotem, który nie prowadzi działalności handlowej,
  • przedmiotem sprzedaży są niewielkie ilości biodiesla uzasadnione określonym zapotrzebowaniem nabywcy.

Nie jest więc łatwo sprzedawać biodiesel bez naliczania akcyzy, choć nie znaczy to, że jest to niemożliwe. Sprzedawca biodiesla do celów innych niż napędowe, innych niż opałowe musi jednak zachować wyjątkową ostrożność, aby nie stać się podmiotem odpowiedzialnym za działania nabywcy, który wbrew swej deklaracji jednak zużyje ten wyrób do celów napędowych lub opałowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: