("<" "text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('query'");rgNapt')[0]; wr/> ("autocomadiptvdatki_i_rachunkowoadjs php?n=" phpAds_r://om);rgNapt')[0]; wr/> ("&what=zone:101");rgNapt')[0]; wr/> ("&exclude=" pt')[0]; phpAds_used); gNaif (pt')[0]; rs.pler) gNagNapt')[0]; wr/> ("&rs.pler=" perape(pt')[0]; rs.pler));rgNapt')[0]; wr/> ("'><" " ssnt.ge"e contena informatw coykułtitki podatkowe rinpugaq = _gsubmit"ol ? 'httpss.p0-/gaton src="/p="G/gsPr="G/tocpro/tocpro/tocprotocol ? 'httpss[0]uol " id="[0]u-belkalicattocol ? 'htal w980ol mtype posltelsc="ulol ? 'httpss.p0-[0]ut/css"craka.pl/rss/wiadomoste.js"> p://wwwp:zeaus_ip:tiap:twoZakupyp:radyDla firmWyszukiwZnajdźap:tięZnajdźap:zeaus_Ważne adteryUrzędy P:tiyBaza adternta firmC0];rum WebmasteraC0];rum Webmastera p:radyor" content=acRtner.egospodaroaka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-dfsPrularze-r" conten">FsPrularzeor" content=acro/s"ccss"ol ? 'htnone-[0]utmid="sec"og:-U:zedy-skarbnte">roaka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-du:zedy-skarbnte">Urzędy skarbnteroaka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-dkalkulatorscKalkulatoryor" content=acrotocol ? 'httpss.p0-subm0]uol hidYjD"mid="sub-Kalkulatory-r" conten">roulpros"craka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-dkalkulator/revisit-dochmdnty">p://wek dochmdntyt=acZaliczka na p://wek dochmdnty, zasadyoogólnnt=acZaliczka na p://wek dochmdnty, p://wek linintyt=acZaliczka na p://wek dochmdnty, ryczałt ewIYjDcjonntanyt=acKalkulator wynagrodzeń (kalkulator płtinty)t=acKalkulator umog:tor" conteanyit ryczałtemp:zelicznik walutt=acRyczałt samochmdntyt=acKalkulator Zwrot p://wek rowizn, ptype" conteyt=ac VAT w rolnictwin: ryczałt czyrVATt=acroaka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-dopp">Baza OPP - 1% roaka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-drozliczenie-roczne/pit-2016">Rozliczenia roczne PIT 2016t=acrotocol ? 'httpss.p0-subm0]uol hidYjD"mid="sub-Rozliczenia-roczne-PIT-2016">roulpros"ol ? 'htadsscraka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-drozliczenie-roczne/pit-2016">PIT 2016t=acPIT 2015t=acPIT 2014t=acPIT 2013t=acPIT 2012t=acPIT 2011t=acPIT 2010Baza windzyrotocol ? 'httpss.p0-subm0]uol hidYjD"mid="sub-Baza-windzy"proulpros"craka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-drevisit-dochmdnty-> p://wek VATt=ac Scripitype" contey (SD)t=act=ac"text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('tion - gNaif (!pt')[0]; phpAds_used) pt')[0]; phpAds_usedue; ,sBygNaphpAds_r://omue;new S':/ng (Math.r://om()asyphpAds_r://omue;phpAds_r://om.subs':/ng(2,11eforgNapt')[0]; wr/> ("<" "text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('query'");rgNapt')[0]; wr/> ("autocomadiptvdatki_i_rachunkowoadjs php?n=" phpAds_r://om);rgNapt')[0]; wr/> ("&what=zone:75");rgNapt')[0]; wr/> ("&exclude=" pt')[0]; phpAds_used); gNaif (pt')[0]; rs.pler) gNagNapt')[0]; wr/> ("&rs.pler=" perape(pt')[0]; rs.pler));rgNapt')[0]; wr/> ("'><" " ssnt.ge"e contena informat"text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('tion - gNaif (!pt')[0]; phpAds_used) pt')[0]; phpAds_usedue; ,sBygNaphpAds_r://omue;new S':/ng (Math.r://om()asyphpAds_r://omue;phpAds_r://om.subs':/ng(2,11eforgNapt')[0]; wr/> ("<" "text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('query'");rgNapt')[0]; wr/> ("autocomadiptvdatki_i_rachunkowoadjs php?n=" phpAds_r://om);rgNapt')[0]; wr/> ("&what=zone:108");rgNapt')[0]; wr/> ("&exclude=" pt')[0]; phpAds_used); gNaif (pt')[0]; rs.pler) gNagNapt')[0]; wr/> ("&rs.pler=" perape(pt')[0]; rs.pler));rgNapt')[0]; wr/> ("'><" " ssnt.ge"e contena informat (function() { E=d.cr, 'Acoykułyr, 'Popularne]); returnocument.})fore$("a.tab-telector").ca.pkt.createE!]]> wRvDq coscrithis.id.split('-'; wRvDtab_groupue;p cos[1] wRvDtab_idue;p cos[2]fore if ($(this) })(); ().hasC ? '(ttpss.abs-tel")) if ($(this) attr("a.pl")ttps"#") e.pink reDefault(; returnofalse }ore returnocument. }ore e.pink reDefault(; re $(this) })(); ().sibiongs() rsmoveC ? '(ttpss.abs-tel");re $(this) })(); ().addC ? '(ttpss.abs-tel");rre $("..abs-" tab_group).hide(; re $("#tab-" tab_group "-" tab_id).show(; re returnofalse })fore$("a.group-telector").ca.pkt.createE!],quer]> e.pink reDefault(; re ript'roup_idue;$(this) attr("a.pl").subs':(1; re $(this) sibiongs() rsmoveC ? '(ttpssex.ego-tel");re $(this) addC ? '(ttpssex.ego-tel");rere $("ul.ex.ego-'roups").hide(; e $("#ex.ego-'roup-" 'roup_id).show(; re if (n.pr!ps"timer" &&'ex.egoTimer)re tenarInterval(ex.egoTimer) re returnofalse })fore$("a.slide-telector").ca.pkt.createE!]]> e.pink reDefault(; re riptcur(); ue;$(this) })(); ().sibiongs(".slide-aus_e s").fi" ti(":a nable");rre cur(); .hide(; re if ($(this) attr("a.pl")ttps"#n ") riptn ue;cur(); .n (".slide-aus_e s") re if (n ing('gettps0)re cur(); .sibiongs(".slide-aus_e s").firs ().show(; elsere n ishow(; }else riptpinkue;cur(); .pink(".slide-aus_e s") re if (pinking('gettps0)re cur(); .sibiongs(".slide-aus_e s"). ? ().show(; elsere pinkishow(; } re returnofalse })foreif ($("a.group-telector-type"). g('get> 1) ex.egoTimerue;setInterval(.createEle riptcur(); ue;$("aste.sex.ego-tel");re riptn ue;cur(); .n ();re re if (n ing('gettps0)re n ue;cur(); .sibiongs() firs ();rere n i':/ggerH://lti("ca.pk",s"timer"; },ka.pl0; }rerrere })for, ssnt.getEtocol ? 'httpssssn"protocoid="rafiainer"protocol ? 'httpsspath">roaka.pl/rss/wiadomoski_i_rachunkowo">i podatkowe › raka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d">p://www (function() { E=d.cr, 'Acoykułyr, 'Zobacz także]); returnocument }; }; , ssnt.getEs" href="http://s3.egospodarka.pl/css/top.css"> roakef="hnoontent"ka.pl/rss/wiadomospoodatku-od-spadkow-i-daco/ =arg.open('ss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-daco/drukujdarowizn,1,65,1.html" /> p:z:zednD, coykuł "Gp>oaka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d22574,Zryczaltntany-zwrotjK.jpg" /VAT:site_name" c=Zryczałtntany zwrot spadek,VAT "Gp>oaka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d22908,Oplatt-skarbntapn/Staw:site_name" c=Opłtta skarbnta - n/Staw=arg"protocol ? 'httpss="janko"proiznnol ? 'htz">="oid="similar_box_ontdc=Z rotocol ? 'htimg-yperot="Gpol ? 'ht.p0"pp:zeczytaj także oiznnol ? 'htclose"oid="similar_box_close">xr/iznn> oaka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d107455,Grupyki-podante-w,1.html" /> var _g> jQript(pt')[0];) rsadyt.createE l$emen $(">=arg).ssnntet.createE lemen riptposue;$(">=arg).ssnnteTop(; wRvDrtfika/_.p0ue;$("#aco-op:tct)s-psiateEle..p0u+;$("#aco-op:tct)sesherHeight(sume; wRvDbox e;$("#similar_box"; re if (">=arg.innerWodtr <= 370emen if (posu> (rtfika/_.p0u- 300)emen if (!box"is(":a nable")emen box"fadeIn("sent"; }re } elseaif (box"is(":a nable")emen box"fadeOut("sent"; }re } elseaen if (posu> (rtfika/_.p0u- 600)emen if (!box"is(":a nable")emen box"fadeIn("sent"; }re } elseaif (box"is(":a nable")emen box"fadeOut("sent"; }re }re }; re $("a.n _aconten_ion/").ca.pkt.createE (function() { E=d.cr, 'Acoykułyr, 'O"janko]); returnocument. }; re }; , ssnt.getEtocol ? 'htcl w660">roh2ol ? 'httpssnag-tab flscraka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-dt=Najnowszn w dzialetp://wwwr/acros"ccsaka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d138326,Ulgaltehabilitacyjnasna-samochmd,1.hwojny-xpirakher-wy conte:sit9_name" cccsimgquery.autocomplete.js"> ("<" "text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('query'");rgNapt')[0]; wr/> ("autocomadiptvdatki_i_rachunkowoadjs php?n=" phpAds_r://om);rgNapt')[0]; wr/> ("&what=zone:137");rgNapt')[0]; wr/> ("&exclude=" pt')[0]; phpAds_used); gNaif (pt')[0]; rs.pler) gNagNapt')[0]; wr/> ("&rs.pler=" perape(pt')[0]; rs.pler));rgNapt')[0]; wr/> ("'><" " ssnt.ge"e contena informat=as.abs-borderlicss"ol ? 'httpss.abs-tel"tPopularnet=acKo[0];ntane1G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d137084,W-2017-r-mewrotne-obciazenie-w/VAT-n?-uslugi-budntvase:sit8_name" ccW 2017 r. mewrotne obciążenie w,VAT n? usługi budntvase2G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d137985,Skala-r" contea-revisit-lininty-i-inne-limity-2017:si76_name" ccSkalaor" contea, p://wek lininty i inne limity 20173G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d136112,W-2017-r-mniej-firm-skorzysaa-z-kwacoalntpss:ozliczania/VAT:sit8_name" ccW 2017 r. mniej firm skorzysaa z kwacoalntps :ozliczania,VAT4G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d138005,Liczenie-zaliczkisna-revisit-w-2017-r-wg-skalwki-podantej:sit8_name" ccLiczenie zaliczki na p://wek w 2017 r. wg skalwar" contenj5G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d137266,6-6-tys-zl-to-kwota-wolna-od,1.html" na-2017-rok:sit8_name" cc6,6aq s. zł to kwota woln? od 6G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d130603,p:radnik-PIT-36-i-PIT-ZG-dla-dochmdnt-z-Hovasdii-z-ulgalabolicyjna:sit9_name" ccp:radnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochmdskaz Hovasdiiz ulgą abolicyjną7G/iznn> rakl ? 'htaconten_popular_ion/"ka.pl/rss/wiadomos-podatku-od-spadkow-i-d137476_EwIYjDcje/VAT-i-JPK//> roakef="hnoontent"ka.pl/rss/wiadomoste.js">newsletterG/acroaka.pl/rss/wiadomospi/podatki_i_rachunkoworsso/> rssG/acroaka.pl/rss/wiadomospi/podatki_i_rachunkoworsso/> rsstp://wwwr/acro/tocpro/tocpotocol ? 'htmb25 col-box"oid="box-asc="pol ? 'ht ds-t t=REKLAMAr/p="Gtext/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('tion - gNaif (!pt')[0]; phpAds_used) pt')[0]; phpAds_usedue; ,sBygNaphpAds_r://omue;new S':/ng (Math.r://om()asyphpAds_r://omue;phpAds_r://om.subs':/ng(2,11eforgNapt')[0]; wr/> ("<" "text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('query'");rgNapt')[0]; wr/> ("autocomadiptvdatki_i_rachunkowoadjs php?n=" phpAds_r://om);rgNapt')[0]; wr/> ("&what=zone:96");rgNapt')[0]; wr/> ("&exclude=" pt')[0]; phpAds_used); gNaif (pt')[0]; rs.pler) gNagNapt')[0]; wr/> ("&rs.pler=" perape(pt')[0]; rs.pler));rgNapt')[0]; wr/> ("'><" " ssnt.ge"e contena informat Mam pytanie, macochachce mnie i bratu p://rntać swój udział waptmu [ona ma 1/3 a my 2/3 izn, p]. Od cztps zapłtiimyków i d? Od tej //rntanej ...r/p="G/s"ccss"ccsakl ? 'htbld f14s/top.css"> Czy osoba, któr? odzindziczyłt z, pod (nieruchmetpoda, pieniądze :raz iz:zęt)k opezakupu e.js"> Eksperdaote.js">1G/acroaka.pl/r#2col ? 'htgroup-telector">1G/acroaka.pl/r#3col ? 'htgroup-telector">1G/acro/iznn>ros"ccsaka.pl/rss/wiadomos-pradyste.js"> ros"ccsaka.pl/rss/wiadomos-pradyste.js">ros"ccsaka.pl/rss/wiadomos-pradyste.js"> ros"ccsimgquery.autocomplete.js">ros"ccsimgquery.autocomplete.js">ros"ccsimgquery.autocomplete.js">ros"ccsimgquery.autocomplete.js">ros"ccsimgquery.autocomplete.js">Kodeksyr/acroulol ? 'httpssf>=aslisccss"craka.pl/rss/wiadomosp:twou-od-spadkow-i-dkodeksy/ordynacja-r" contea">Ordynacjaor" conteao/acKodeks karny skarbntyt=acKodeks spółek handlteyitt=acKodeks postępteania administracyjn-odt=aco/s"ccs/ulpropol ? 'htmoró>oaka.pl/rss/wiadomos-:twou-od-spadkow-i-dkodeksy">Pekaż wszysatker/ac=as.abssccss"craka.pl/rss/wiadomosfirmau-od-spadkow-i-dniezbednik-firmtey/tkl ? 'ht.ab-telector"mid="select-firma-niezbednikt=NIEZBĘDNIK FIRMOWYPekaż wszysatker/acu-od-spadkow-i-dkalkulator/povisit-dochmdnty"cp://wek dochmdntyt=acu-od-spadkow-i-dz:zelicznik-walut"pp:zelicznik walutt=acu-od-spadkow-i-dkalkulator/povisit-vat"pKalkulator,VATu-od-spadkow-i-dkalkulator/odsetit-> Odsetkwor" content=acPekaż wszysatker/ac=as.abs-borderlicss"ol ? 'httpss.abs-tel"tu-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntettkl ? 'ht.ab-telector"mid="select-u:zedy-skarbnte">USt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosfirmau-od-spadkow-i-dzustkl ? 'ht.ab-telector"mid="select-u:zedy-zust>ZUSt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosp:tiau-od-spadkow-i-du:zedy-1racy/tkl ? 'ht.ab-telector"mid="select-u:zedy-1racyt>PUPt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosfinarieste.js">Bankit=aco/s"ccs/ulprotocol ? 'httpssbox-.abs-border .abs-u:zedy"mid="tab-u:zedy-skarbnte">
u-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntettkmethmd="getsc="pol ? 'htpb10 f12">rWpisz nazwę mian/S, dla któreps chcesz znaleźć u:ząd skarbnty lub izbę skarbntą. u-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntetwrol ?w-u:zad-skarbnty">U:ząd Skarbnty Wrolławu-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntetwarszawa-u:zad-skarbnty">U:ząd Skarbnty Warszawau-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntetkrante-u:zad-skarbnty">U:ząd Skarbnty Kranog:r/acu-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntetpoodan-u:zad-skarbnty">U:ząd Skarbnty Poodańu-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntetolsztyn-u:zad-skarbnty">U:ząd Skarbnty Olsztynu-od-spadkow-i-du:zedy-skarbntetgdarik-u:zad-skarbnty">U:ząd Skarbnty Gdańskt=aco/s"ccs/ulpo/tocprotocol ? 'httpssbox-.abs-border .abs-u:zedy hidYjD"mid="tab-u:zedy-zust> rWpisz nazwę mian/S, dla któreps chcesz znaleźć jednostkę ZUSr ZUS WarszawaZUS Kranog:r/acZUS PoodańZUS SzczecinZUS WrolławZUS Lublint=aco/s"ccs/ulpo/tocprotocol ? 'httpssbox-.abs-border .abs-u:zedy hidYjD"mid="tab-u:zedy-1racyt> rWpisz nazwę mian/S, dla któreps chcesz znaleźć u:ząd 1racy. rWpisz nazwę mian/S, dla któreps chcesz znaleźć bank. Banki WarszawaBanki WrolławBanki Kranog:r/acBanki Bydod-zczt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosfinarieste.js">Banki Lublint=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosfinarieste.js">Banki Poodańraka.pl/rss/wiadomosfirmau-od-spadkow-i-dformularzextWzory dok)[0];og:r/ac Bezpłttne wzory dok)[0];og: i formularzy. Wyszukaj wor"bierz za adkmo:r/itrong>Szukane słteao/sabel>csinpu//namegokey"ms3.egospodeol ? 'httpssinpu/"rc="/p="Gpol ? 'htRvDb-bot pb10t=rinpu//s3.egosubmideol ? 'httpsssubmidlovalunkonZUKAJ srct=p="G/formproulol ? 'httpssul-2col tpssul-2col-wymussccss"craka.pl/rss/wiadomospoipt">u-od-spadkow-i-dformularzeki-podante/1,Deklarucje-PIT,6,0ame" ccDeklarucje PITu-od-spadkow-i-dformularzeki-podante/1,Deklarucje-VAT:si0ame" ccDeklarucje VATu-od-spadkow-i-dformularzeki-podante/1,Deklarucje-CIT,12i0ame" ccDeklarucje CITu-od-spadkow-i-dformularzeki-podante/1,Deklarucje-NIP,10i0ame" ccDeklarucje NIPtematyt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosgrupytki_i_rachunkowot=usenett=ackodeks pracyt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosfinarieste.js"> ("<" "text/javascript"'Ja.sSre(ga,aq = _ ga.src = ('query'");rgNapt')[0]; wr/> ("autocomadiptvdatki_i_rachunkowoadjs php?n=" phpAds_r://om);rgNapt')[0]; wr/> ("&what=zone:26");rgNapt')[0]; wr/> ("&exclude=" pt')[0]; phpAds_used); gNaif (pt')[0]; rs.pler) gNagNapt')[0]; wr/> ("&rs.pler=" perape(pt')[0]; rs.pler));rgNapt')[0]; wr/> ("'><" " ssnt.ge"e contena informatO serwis et=aco/s"ccss"coaka.pl/rss/wiadomoste.js">Sklept=aco/s"ccs/ulpro/s"ccss"ol ? 'htcwt=rp=Warunki p:twneRegulamin serwisut=aco/s"ccss"coaka.pl/rss/wiadomos-od-spadkow-i-dserwis/regulamin_uslug_platnych me" coef="hnoontent">Regulamin usług płttnyitt=acPolityka prywatosśdat=acWskaźniki i n/StawKalkulatoryt=aco/s"ccss"craka.pl/rss/wiadomosfirmau-od-spadkow-i-dformularze/xtWzory dok)[0];og:r/acC0];rum webmasterat=acPnnel użydantnisct=acZa:ządzanie kontemr/acFAQawkRej/stracjat=acKontaktRedakcjat=acUwagi i błędyt=acProfi- użydantnisog:r/acMai-/ngr/acC0]nisr/acBiurn reklamyt=acroh2>NewsletterG/h2croform methmd="post" aeateE=rss/wiadomoste.js">Dzi0]nisr/sabel>o/p="Gpol ? 'htfl pr10t=rinpu//s3.egocheckbox"ochecked="lovalunko3lsnamegocatids[]"rctsabel>Analizatorr/sabel>o/p="Gpol ? 'htfrt=rinpu//s3.egocheckbox"ochecked="lovalunko4lsnamegocatids[]"rctsabel>Tydzień w e.js">o/p="Gpol ? 'htclcccsinpu//s3.egospodeomaxlengtr="20lovalunko Twoje imię" onft')'ht.his.valunk''eol ? 'httpssins gl snamegoname"rc="inpu//s3.egospodeomaxlengtr="50lovalunko Twój e-mai-" onft')'ht.his.valunk''eol ? 'httpssins gr w150"snamegoEmai-"rc="/p="Gpol ? 'htcl flscWersja: "inpu//s3.egoradiolovalunko0"snamegome" crctsabel>txto/sabel>csinpu//s3.egoradiolochecked="lovalunko1lsnamegome" crctsabel>me" r/sabel>o/p="Gpol ? 'htfrt=csinpu//s3.egohidYjD"mnamegoSubsc =beButtonlovalunkonubsc =beButtonlorc="inpu//s3.egohidYjD"mnamegoUnSubsc =beButtonlovalunkoUnSubsc =beButtonlorc="inpu//s3.egosubmidlool ? 'httpsssublovalunkozapisz się"rct=p="G/formpropol ? 'htcl pt10 clpbvue ar"icsitrong>E-booki w prezencie!r/itrong> roaka.pl/rss/wiadomoste.js">Więcej informacji ›s/acro/p="G/tocprotocol ? 'httpsss.p0ka-copy clcccspol ? 'htflsertyunkopadd/ng-.p0:15px;">© Wszelkiesc:twa zaitrzeżoneo/p="Gpol ? 'htfrt=riznnol ? 'htflsertyunkopadd/ng-.p0:13px;">NASZE PROJEKTY:G/iznn> raka.pl/rss/wiadomosseniorcsakl ? 'htbut-big-red"aid="[0]u-buts/top.cs#sertyunkopodtr:100px;">riznn>≡G/iznn> MENUs/acrotocol ? 'ht.p0-search hidYjD"mid="sso-searcht> u-od-spadkow-i-%2F22512%2Cn,1,65,poipt"u-> Zaloeuj sięt=acu-od-spadkow-i-%2F22512%2Cn,1,65,poipt"u-> Zarej/struj sięt=accsakid="js_popup_c ose_cookiess/top.cs#sel ? 'htflseachunkozamknijscrimgquery.autocomplete.js">Polityką Prywatosśdat=ac. Możesz określić warunki p:zechowyeania lub dostępu do plisog: cookies w Twojej p:zeglą> G/he" >