eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od spadków i darowizn - podstawowe wiadomości

Podatek od spadków i darowizn - podstawowe wiadomości

2007-06-16 00:44

Podatek od spadków i darowizn płacony jest od otrzymanego w drodze spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on zatem podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku.
Podatnicy i płatnicy

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły w sposób wyżej opisany własność rzeczy i prawa majątkowe

Płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienie współwłasności lub ugody w tym przedmiocie są notariusze.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułem
 • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego
 • darowizny, polecenia darczyńcy
 • zasiedzenia
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności
 • nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Podatkowi nie podlega:
 • nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw
 • nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego
 • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego
 • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.

 

1 2 3

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: