eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód przekazany na cele osobiste a podatki

Samochód przekazany na cele osobiste a podatki

2007-06-06 13:30

Przedsiębiorcy zakupując na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód uznają go jako środek trwały, który podlega amortyzacji oraz odliczają podatek naliczony wynikający z faktury zakupu. Mogą jednak w terminie późniejszym podjąć decyzję o wykreśleniu go z powyższej ewidencji i przekazać na swoje cele osobiste. Jakie skutki podatkowe będzie miała taka decyzja?
Odpowiedź na to pytanie będzie różna w zależności od tego, czy rozpatrujemy podatek dochodowy, czy podatek VAT. Skupmy się w pierwszej kolejności na tym pierwszym.

Przekazanie samochodu firmowego na cele osobiste podatnika nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego. Nie jest to bowiem sprzedaż, w związku z czym nie występuje przychód podlegający opodatkowaniu.

Dodać ponadto należy, iż przedsiębiorca, który zdecyduje się przekazać samochód firmowy na swoje cele osobiste, a więc wykreśla go z ewidencji lub wykazu środków trwałych, nie musi dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów o dokonane w związku z używaniem samochodu do działalności gospodarczej do dnia przekazania go na potrzeby osobiste, odpisy amortyzacyjne. W trakcie użytkowania tego samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odpisy te były bowiem zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Inaczej sytuacja wygląda jednak w zakresie podatku od towarów i usług. Tutaj trzeba bowiem ponownie wyodrębnić dwie sytuacje: przekazanie samochodu, od zakupu którego przysługiwało podatnikowi pełne odliczenie podatku VAT (a więc samochodu ciężarowego lub innego niż osobowego – spełniającego wymogi wskazane w ustawie o VAT) oraz przekazanie samochodu, od zakupu którego przysługiwało podatnikowi częściowe odliczenie podatku VAT (a więc samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego, nie spełniającego warunków określonych w ustawie o VAT; przypomnijmy, iż podatnikowi przysługuje wtedy prawo do odliczenia 60 proc. podatku naliczonego lecz nie więcej niż 6 000 zł).

Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o których mowa wyżej, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Art. 29 ust. 10 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż w przypadku dostawy wyżej wskazanych towarów, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: