eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kasy fiskalne a usługi dostępu do internetu

Kasy fiskalne a usługi dostępu do internetu

2007-10-12 13:02

Rozpatrzmy następujący przykład: Przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie dostępu do sieci internet. Jego klientami są zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jest on także podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy musi ewidencjonować swoją sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej?
Art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

To, kiedy taką kasę należy zainstalować, jakie są zwolnienia oraz wyłączenia, zostało określone w stosownym rozporządzeniu wykonawczym do powyższego przepisu. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 116, poz. 804).

W § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazano, że do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Dodatkowo ustawodawca w § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wskazał, iż z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 – 39 załącznika do poprzedniego rozporządzenia, jeżeli w pierwszym półroczu 2007 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 70 proc.

Natomiast jeżeli podatnik rozpoczął działalność w drugiej połowie 2007 r. – z obowiązku ewidencjonowania zwalnia się go jeżeli przewidywany obrót ze sprzedaży o której mowa w poz. 1 – 33 załącznika do rozporządzenia, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w obrotach ogółem będzie wyższy niż 70 proc.

W załącznikach tych znalazły się m.in. 64.2 – Usługi telekomunikacyjne. W ich skład wchodzą natomiast usługi dostępu do sieci internet.

Tym samym podatnicy świadczący usługi dostępu do internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie muszą ich ewidencjonować przy użyciu kas fiskalnych, jeżeli obrót z tytułu tej sprzedaży jest wyższy niż 70 proc. ogółu sprzedaży na rzecz wyżej wskazanych podmiotów.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: