eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kasa fiskalna gdy biuro podróży?

Kasa fiskalna gdy biuro podróży?

2010-07-19 13:13

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik prowadzę biuro podróży. Jest agentem wielu touroperatorów i przewoźników. Jego przychodem jest prowizja, na którą wystawia fakturę z 22% VAT. Nie wystawia faktur klientom indywidualnym (osobom fizycznym), od których pobiera pieniądze i przesyła do touroperatorów. Czy musi mieć kasę fiskalną?

Przeczytaj także: Kasy fiskalne: kolejne zwolnienie na pół roku

Odpowiedź zależy od przyjęcia jednego z dwóch możliwych stanowisk.
Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (§ 7 ust. 7 rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, Dz.U. nr 212, poz. 1338).

Na gruncie przytoczonego przepisu sporne jest to, czy przy ocenie obowiązku do zainstalowania kasy rejestrującej należy uwzględniać wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w imieniu innych podmiotów czy też nie.
Osobiście uważam, że nie (skoro przepis powyższy wyraźnie odwołuje się do podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas).
W konsekwencji uważam, że jako podmiot niedokonujący sprzedaży własnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.) podatnik nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Organy podatkowe zdają się jednak być odmiennego zdania. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 listopada 2007 r. (ILPP1/443-150/07-2/MT), czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 stycznia 2008 r. (sygn. IBPP2/443-176/07/BWo).
W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że "(...) w przedmiotowej sprawie odbiorcami usług świadczonych przez Wnioskodawcę są Biura Turystyczne i Przewozowe, jednakże Wnioskodawca dokonuje sprzedaży w imieniu tych Biur na rzecz osób fizycznych, tym samym, zgodnie z art. 111 ust. 1 cytowanej ustawy, sprzedaż taka podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej (...) W przypadku sprzedaży przez pośrednika usług turystycznych do obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej należy przyjąć całą wartość usługi turystycznej".

A zatem odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego z zaprezentowanych stanowisk.

Przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe (co jest, rzecz jasna, bezpieczniejsze) oznaczałoby najprawdopodobniej, że podatnik ma obowiązek posiadania kasy rejestrującej (jest bowiem mało prawdopodobne, aby wartość usług turystycznych sprzedawanych przez niego w imieniu przewoźników oraz touroperatorów nie przekroczyła limitów zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania, czyli 20.000 zł oraz 40.000 zł; limit 20.000 zł dotyczy podatników rozpoczynających działalność w danym roku, zaś limit 40.000 zł dotyczy podatników kontynuujących prowadzenie działalności).

Podstawa prawna:
  • § 7 ust. 7 rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338),
  • art. 111 ust. 1 ustawy o VAT


Jak ustrzec się błędu, skoro przepisy ustawy o VAT są niezwykle skomplikowane, a wyjaśnienia organów skarbowych często sprzeczne? Przeczytasz o tym w poradniku „Vademecum VAT”!

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: