eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odprawa emerytalna a koszty pracownicze

Odprawa emerytalna a koszty pracownicze

2007-12-13 08:18

Odprawa emerytalna jest wypłacana pracownikom, u których ustaje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Wypłaca ją pracodawca. Odprawa taka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy jednak przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od tej odprawy pracodawca powinien uwzględniać jakieś koszty jej uzyskania?
Przepisy w zakresie wypłacania odprawy emerytalnej zostały określone w art. 921 kodeksu pracy. W § 1 tego przepisu wskazano, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, że odprawa taka jest wypłacana pracownikowi odchodzącemu na emeryturę. Podstawą jego wypłaty jest stosunek pracy.

W art. 12. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Należy zatem stwierdzić, że odprawa taka stanowi przychód ze stosunku pracy, a co za tym idzie – taki przychód pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tak samo jak np. wynagrodzenie za pracę.

Te z kolei zostały określone w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem podstawą opodatkowania jest uzyskany dochód, czyli osiągnięty przez pracownika w danym miesiącu przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania i o potrącone przez płatnika w tym miesiącu składki ubezpieczenia społecznego. Koszty uzyskania przychodu zostały określone kwotowo przez ustawodawcę. Ich miesięczna wysokość w 2007 r. to:
  • 108,50 zł jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  • 135,63 zł jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

W 2008 r. koszty te wyniosą odpowiednio 111,25 zł i 139,06 zł.

Reasumując przedsiębiorca, który wypłaca odprawę emerytalną – oblicza od niej zaliczkę na podatek dochodowy. Przy jej ustalaniu stosuje koszty uzyskania przychodu takie same, jak w przypadku ustalania tej zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń. Odprawa taka jest bowiem przychodem ze stosunku pracy. Warto w tym miejscu dodać, iż koszty uzyskania przychodu stosuje się z miesiąca, w którym odprawa została wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.