eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Lista płac w IV kwartale 2019 r. czyli nowe zasady rozliczeń PIT

Lista płac w IV kwartale 2019 r. czyli nowe zasady rozliczeń PIT

2019-10-16 13:49

Lista płac w IV kwartale 2019 r. czyli nowe zasady rozliczeń PIT

Liczymy podatek od wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r. © lisssbetha - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Tuż przed wyborami, bo z początkiem października 2019 r. ustawodawca znowelizował zasady opodatkowania dochodów wg skali podatkowej. Najmocniej zmiany te odczują pracownicy - z jednej strony bowiem ich podatek będzie liczony wg niższej stawki PIT, z drugiej pracodawca będzie stosował do ich wynagrodzeń wyższe koszty zryczałtowane.

Przeczytaj także: Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach

Niższa stawka PIT


Przypomnijmy, do końca września 2019 r. stawki skali podatkowej wynosiły 18% i 32% (tę ostatnią stosowało się do dochodów przekraczających limit 85,5 tys. zł). Od października niższa stawka spadła. Do ilu? Co do zasady 17%. Niemniej w tej wysokości w pełni podatnicy odczują ją dopiero w odniesieniu do dochodów w roku 2020. A to dlatego, że zmiana nastąpiła w ciągu roku i jest stosowana jedynie do dochodu uzyskanego w IV kwartale 2019 r. Podatek dochodowy jest natomiast podatkiem rocznym. Finalnie zatem, poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej, pierwsza stawka skali PIT na 2019 r. wyniesie ni mniej ni więcej jak 17,75%. To będzie jednak miało miejsce dopiero przy wypełnianiu rocznego PIT-a.

Przydatne formularze
Lista płac

i wyższe koszty


Oprócz obniżenia stawki podatku ustawodawca z początkiem IV kwartału 2019 r. zdecydował się też podnieść pracownicze zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Koszty standardowe z dotychczasowej wartości 111,25 zł urosły do 250 zł w skali miesiąca, zaś koszty podwyższone z 139,06 zł zwiększyły się do 300 zł w skali miesiąca.
Szerzej powyższe zmiany opisaliśmy m.in. w artykule Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy po zmianach czy Niższa stawka PIT od 1 października

Informacje te niewątpliwie cieszą pracowników – wprowadzone zmiany skutkują bowiem tym, że więcej pieniędzy z pensji brutto pozostaje w ich kieszeni. Dla pracodawców to jednak spory problem. Ci bowiem w trakcie roku muszą zmieniać zasady naliczania danin od pensji. To wymaga dostosowania do nich posiadanych programów komputerowych czy list płac prowadzonych przykładowo w formie arkusza kalkulacyjnego bądź papierowo. Jak zatem obecnie wyliczyć prawidłowo daninę? Przedstawimy to na przykładzie, z użyciem arkusza kalkulacyjnego udostępnionego przez serwis eGospodarka.pl.

fot. lisssbetha - Fotolia.com

Liczymy podatek od wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r.

Październik przyniósł zmiany w rozliczaniu podatku od wynagrodzeń. Pracodawcy muszą zatem pamiętać, aby dostosować swoje listy płac do nowych wymogów. A co się zmieniło? Zmianie uległa stawka podatku oraz wzrosły zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.


Na wstępie należy jednak wyjaśnić jeszcze jedną bardzo istotną kwestię. Obecnie pracodawcy mogą stosować dwie niższe stawki PIT. W większości przypadków przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń uzyskanych w okresie październik-grudzień 2019 r. będzie to stawka 17%. Na wniosek pracownika jednakże pracodawca zastosuje stawkę podatku w wysokości 17,75%. Bez względu na to, jaka stawka podatku zostanie przyjęta do obliczeń, nowa miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 43,76 zł (czyli 3 089 zł x 17 % / 12 miesięcy).

fot. mat. prasowe

Zasady opodatkowania płac

Przy wypełnianiu listy płac, obok podania wartości wynagrodzenia należy pamiętać m.in. o tym, czy przy liczeniu zaliczki na podatek ma być uwzględniana kwota zmniejszająca.


Dane do wyliczeń
Anna Kowalska pracuje w firmie ABC, a jej miesięczne wynagrodzenie brutto to 4.000 zł (płatne na koniec miesiąca)
Mieszka ona w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Przysługują jej zatem standardowe koszty uzyskania przychodu.

fot. mat. prasowe

Pamiętaj o nowych kosztach podatkowych

Od października 2019 r. miesięczne pracownicze koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł i 300 zł w przypadku osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości.


Pracodawca przy naliczaniu danin oraz kwoty do wypłaty musi w związku z powyższym dokonać następujących obliczeń: :
  • wynagrodzenie za pracę (tutaj także podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne: 4.000 zł
  • składki na ubezpieczenie społeczne (4.000 zł x 9,76 % + 4.000 zł x 1,50% + 4.000 zł x 2,45%): 548,40 zł
  • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (4.000 zł – 548,40 zł) = 3.451,60 zł
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (3.451,60 zł x 9%): 310,64 zł
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (3.451,60 zł x 7,75%): 267,50 zł
  • koszty uzyskania przychodu: 250 zł
  • podstawa obliczenia zaliczki na podatek w zaokrągleniu do pełnych złotych (4.000 zł – 548,40 zł – 250 zł): 3202 zł
  • zaliczka na podatek (3.202 zł x 17% - 43,76 zł): 500,58 zł
  • zaliczka na podatek do pobrania w zaokrągleniu do pełnych złotych (500,58 zł – 267,50 zł): 233 zł
  • do wypłaty (4.000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 233 zł): 2.907,96 zł

Wynagrodzenie netto Pani Anny za wrzesień 2019 r. (a więc liczone wg starych zasad) wyniosło natomiast 2 853,96 zł. Przy pensji brutto w wysokości 4.000 zł miesięczna oszczędność na podatku wskutek październikowych zmian to 54 zł.

fot. mat. prasowe

Niższy PIT to oszczędność dla pracownika

Wskutek wprowadzonych zmian przy pensji w wysokości 4.000 zł brutto, pracownikowi w kieszeni pozostanie dodatkowe 54 zł. Gdy zarabia on pensję minimalną, oszczędność wyniesie 40 zł.


Gdyby natomiast daniny były liczone od pensji minimalnej (przy uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku oraz standardowych kosztów uzyskania przychodu), kwota do wypłaty wynosiłaby 1.633,78 zł (przed zmianami) 1.673,78 zł po zmianach. Tutaj oszczędność na podatku to zatem 40 zł.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: