eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Akcyza: ewidencja a gaz do wózków widłowych

Akcyza: ewidencja a gaz do wózków widłowych

2009-07-05 08:37

Podatnik korzystający ze zwolnienia wynikającego z par. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (zwalniający od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi, pozostałe węglowodory w stanie skroplonym) nie jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji wynikającej z ustawy. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.06.2009 r. nr IPPP3-443-284/09-2/JK.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wniosku wskazano, że spółka zarejestrowała się w urzędzie celnym jako podmiot zużywający wyroby akcyzowe. Nabywa ona od innych firm butle napełnione gazem w celu jego zużycia do napędu wózków widłowych. Zadano pytanie, czy zużywając gaz, który jest zwolniony z akcyzy na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazuje, iż zużywa gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Przepis § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 32, poz. 228) stanowi, iż zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Wątpliwość Zainteresowanego związana jest z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym w celu skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. W myśl wyżej powołanego artykułu warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Wyjaśniając powyższą kwestię wskazać należy, iż w stosunku do przedmiotowego zwolnienia, z którego korzysta nabywany przez Wnioskodawcę wyrób, nie określono dodatkowych warunków dotyczących stosowania niniejszego zwolnienia. Zwolnienie wynikające z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego należy do zwolnień bezwarunkowych, które stosuje się bez spełnienia dodatkowych warunków wynikających z innych przepisów odnoszących się do podatku akcyzowego. Tym samym w przypadku niniejszego zwolnienia nie ma zastosowania art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca korzysta z bezwarunkowego zwolnienia, wynikającego z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: