eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawieszenie poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych

Zawieszenie poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych

2013-02-17 09:33

Zawieszenie poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych

Węgiel © fot. mat. prasowe

Procedura zawieszenia poboru akcyzy to instytucja, która pozwala na przesunięcie momentu uiszczenia akcyzy na dalszy etap obrotu, pomimo zaistnienia czynności opodatkowanej tym podatkiem. Instytucja ta odgrywa podstawową rolę z punktu widzenia podmiotów zajmujących się wyrobami akcyzowymi. Ze względu na fakt, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy ma bardzo doniosłe znaczenie na gruncie podatku akcyzowego, pojawia się pytanie o zakres wyrobów, które mogą być nią objęte.

Przeczytaj także: Biodiesel do celów innych niż paliwowe a podatek akcyzowy

Podstawowym przepisem służącym określeniu katalogu wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy jest art. 40 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym (zwanej dalej „ustawą”), z którego wynika, iż procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Zauważyć należy, iż w załączniku nr 2 do ustawy nie zostały wymienione wszystkie wyroby traktowane na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jako wyroby akcyzowe. Polski ustawodawca w załączniku nr 1 do ustawy określił obszerny katalog wyrobów, które uznawane są za wyroby akcyzowe, a w załączniku nr 2 jest tylko część wyrobów wskazanych w załączniku nr 1. Co do zasady jednak procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinny być objęte te wyroby akcyzowe z załącznika nr 1, które zostały również wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Co istotne, lista wyrobów zawarta w załączniku nr 2 (czyli wyrobów, których produkcja i przechowywanie muszą się odbywać z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy) jest analogiczna do funkcjonujących w innych państwach Unii Europejskiej katalogów wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia. Jednakże w Polsce, procedura zawieszenia poboru akcyzy może mieć zastosowanie do wyrobów akcyzowych wskazanych tylko w załączniku nr 1 do ustawy, jeżeli zostały one objęte stawką akcyzy inną niż zerowa.

Przykładem takich wyrobów, które w Polsce są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zaś w innych państwach Unii Europejskiej nie podlegają tej procedurze, są oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

Oleje smarowe nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, zatem nie mogą być objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy. Należy jednakże zwrócić uwagę na treść art. 40 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Na podstawie przedmiotowego przepisu procedura zawieszenia poboru akcyzy znajdzie również zastosowanie do olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, jako wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (stawka akcyzy dla olejów smarowych została określona w art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy w wysokości 1.180,00 zł/1000 litrów), pomimo iż wyroby te nie zostały wskazane w załączniku nr 2.

Oleje smarowe stanowią jedynie przykład wyrobów akcyzowych, które mimo, iż nie znalazły się w załączniku nr 2 do ustawy i tak mogą być objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Art. 40 ust. 6 ustawy ma bowiem charakter ogólny, dlatego też należy stwierdzić, że będzie stanowić podstawę prawną stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla każdego wyrobu akcyzowego nieuwzględnionego w załączniku nr 2, który będzie spełniać wymóg zawarty w tym przepisie – będzie objęty stawką akcyzy inną niż zerowa.

Innymi słowy, ustawa o podatku akcyzowym zawiera szeroki katalog wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie ograniczając się jedynie do wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy. Należy jednakże pamiętać, iż zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy względem wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2, ograniczone będzie jedynie do terytorium kraju, co wynika z art. 40 ust. 6 ustawy.

fot. mat. prasowe

Węgiel

Wyłączenie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dotyczy energii elektrycznej, suszu tytoniowego oraz wyrobów węglowych.


Warto podkreślić, iż na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Czyli obowiązek produkcji w składzie podatkowym obejmuje w szczególności oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

Przykład
Spółka „Olejak” planuje rozpocząć produkcję oleju smarowego. Przy planowaniu rozpoczęcia tej działalności Spółka doszła do wniosku, iż produkcja oleju smarowego nie będzie objęta procedurą zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ olej smarowy nie został wskazany w załączniku nr 2 do ustawy. W toku dalszych prac organizacyjnych Spółka uzyskała informację, iż olej smarowy spełnia warunki objęcia go procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy, jak również, że produkcja tego wyrobu winna się odbywać w składzie podatkowym. Następnie Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie produkcyjnego składu podatkowego w którym rozpoczęła produkcję oleju smarowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.


Tak naprawdę polski ustawodawca wyłączył definitywnie zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy tylko dla trzech wyrobów akcyzowych, co oznacza, że stosowanie procedury zawieszenia do innych wyrobów jest możliwe, jeżeli są one objęte stawką akcyzy inną niż zerowa. Wyłączenie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dotyczy energii elektrycznej, suszu tytoniowego oraz wyrobów węglowych. W myśl bowiem art. 40 ust. 7 ustawy procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego, co wynika z art. 40 ust. 7 ustawy

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: