eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kwartalne informacje podsumowujące VAT-UE

Kwartalne informacje podsumowujące VAT-UE

2010-02-17 10:36

Z dniem 01 stycznia 2010 r. modyfikacji uległy zasady składania informacji podsumowujących dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obecnie regułą jest, że deklaracje te składa się za okresy miesięczne. Przy spełnieniu pewnych przesłanek można jednak obowiązek ten wykonywać co kwartał.
Jak stanowi znowelizowany art. 100 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych, z tym, że w przypadku składania tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, termin ten przesuwa się do 25. dnia następującego po danym miesiącu (art. 100 ust. 7).

Wyjątek od powyższego został określony w art. 100 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten mówi mianowicie, że informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólntowych, w przypadku gdy dotyczą one:
  1. wewnątrzwspólntowej dostawy towarów, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł (przy czym na mocy art. 5 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2011 r. kwota ta wynosi 500 000 zł),
  2. wewnątrzwspólntowego nabycia towarów jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł
  3. usług, z tytułu których rozliczenie podatku VAT spoczywa na nabywcy w myśl art. 28b ustawy

Uzupełnienie powyższego przepisu znalazło się w art. 100 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z nim składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których:
  1. całkowita wartość WDT, bez podatku od wartości dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250 000 zł (w latach 2010 – 2011 500 000 zł) lub
  2. całkowita wartość WNT, bez podatku, przekroczyła w danym kwartale kwotę 50.000 zł
- są obowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne.

Zastosowanie znajduje tutaj także art. 100 ust. 7 ustawy o VAT wydłużający termin składania deklaracji za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale, jeżeli informacje te będą składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z powyższego wynika zatem, iż po spełnieniu ściśle określonych warunków, a dokładniej w przypadku nieprzekroczenia pewnych limitów, informacje podsumowujące nadal można składać za okresy kwartalne. W zależności od rodzaju transakcji, limity te są jednak różne.

I tak w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów limit kwartalny wynosi 500 000 zł. Należy jednak tutaj pamiętać, iż aby składać deklaracje za okresy kwartalne, limit ten nie może zostać przekroczony zarówno w kwartale, za który informacja ma być sporządzona, jak też w żadnym z czterech wcześniejszych kwartałów. Jak się zatem łatwo domyśleć, przekroczenie tego limitu w danym kwartale, obliguje podatnika do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne przez najbliższy rok.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów limit ten jest dziesięciokrotnie mniejszy i wynosi zaledwie 50 000 zł. Tutaj jednak podatnik nie musi się martwić wysokością transakcji WNT w poprzednich kwartałach – ustawodawca bowiem nie zastrzegł w przepisach dotyczących tego typu transakcji ograniczenia tożsamego dla tego, które zostało przewidziane dla WDT.

Jak jednak postąpić w sytuacji, w której pierwotnie w danym kwartale podatnikowi przysługuje prawo do składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne, po czym wskutek przekroczenia podanych wyżej limitów, prawo to podatnik traci?

Odpowiedź na to pytanie znalazła się w art. 100 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, iż w takim przypadku informacje podsumowujące za poszczególne miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, są składane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono podane limity, z tym że jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału, składana jest jedna informacja podsumowująca za ten kwartał.

Tym samym przekroczenie limitów w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału obliguje podatnika do złożenia za ten kwartał informacji podsumowujących za okresy miesięczne. Jeżeli natomiast przekroczenie to będzie miało miejsce w trzecim miesiącu kwartału – podatnik składa informację kwartalną.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.