eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna na dziecko uzyskujące dochody

Ulga prorodzinna na dziecko uzyskujące dochody

2010-04-26 05:36

Z ulgi prorodzinnej można skorzystać przede wszystkim w stosunku do dzieci małoletnich bądź uczących się - do ukończenia 25 roku życia, jeżeli nie uzyskują one dochodów. Nie wszystkie dochody pociech jednak pozbawiają prawa do ulgi.
Pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało w roku 2009 dochody ze stosunku pracy w Niemczech, w Polsce nie uzyskało dochodów. Czy rodzice mają prawo do ulgi?

Odp. Tak, o ile są spełnione warunki określone w art. 27f updof. . Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 6 updof przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3. Tak więc ulga przysługuje na pełnoletnie dzieci spełniające następujące warunki: nie ukończone 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Z kolei zasady opodatkowania, w tym zasady unikania podwójnego opodatkowania regulują art. 27 ust. 8 i 9 updof, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy międzynarodowe.

W skrócie można określić, iż występują dwa rodzaje metod pozwalających na uniknięcie podwójnego opodatkowania są to: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia.

Art. 6 ust. 4 updof obejmuje zatem również dochody uzyskane za granicą, i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania miała do nich zastosowanie.
W konsekwencji o ile dziecko uzyskało w 2009 r. dochody z pracy w Niemczach, które nie przekroczyły 3.089 zł, to rodzicom przysługuje omawiane odliczenie.

Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej podatnik, gdy jego dziecko spełnia warunki wymienione w art. 6 ust. 4 ustawy, a więc uczy się i nie ukończyło 25 lat, ale uzyskuje dochody:
  • z najmu opodatkowane ryczałtem,
  • z działalności gospodarczej opodatkowane zgodnie z art. 30c updof lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • ze stosunku pracy opodatkowane na zasadach ogólnych w wysokości nie przekraczającej kwoty 3.089 zł i dochody uzyskane ze stosunku pracy z zagranicą, w państwie gdzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia je z obowiązku opodatkowania w Polsce?

Odp. Artykuł 27 f ust. 7 updof wprowadza odesłanie do art. 6 ust. 8 i 9. Oznacza to, że z ulgi prorodzinnej nie skorzysta podatnik, który wykonuje władzę rodzicielską, jest opiekunem prawnym lub pełni funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka, co do którego mają zastosowanie:
  • przepisy art. 30 c updof
  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu, o którym mowa wart. 1 pkt 2 tej ustawy.
  • przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zatem prowadzenie przez dziecko działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu jednolitej stawki podatkowej, lub zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych wyklucza możliwość skorzystania przez rodziców z ulgi.

Jednakże w sytuacji gdy dziecko uzyskuje dochody z najmu opodatkowane podatkiem zryczałtowanym rodzice mają prawo do odliczenia.

Do ulgi też będzie miał prawo rodzic, którego dziecko uzyska dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o którym mowa w art. 30, art. 30a i 30e ustawy.

W sytuacji natomiast , gdy, pełnoletnie, uczące się dziecko uzyskało dochody ze stosunku pracy z zagranicy , to rodzic także będzie miał prawo do ulgi, o ile dochody te nie przekroczyły kwoty 3.089 zł.

Uwaga!
Ministerstwo Finansów wyjaśniło na swojej stronie internetowej powstające wątpliwości w zakresie prawidłowego korzystania z ulgi na dzieci uczące się. Resort wskazał, że:
  1. w przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
  2. w przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne,
  3. w przypadku maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
  4. w przypadku studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.

Jeżeli jednak studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (na przykład student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.