eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od podatku w PIT 2013: ulga na dzieci po zmianach

Odliczenia od podatku w PIT 2013: ulga na dzieci po zmianach

2014-01-30 13:22

Odliczenia od podatku w PIT 2013: ulga na dzieci po zmianach

Odliczenia od podatku w PIT 2013: ulga na dzieci po zmianach © contrastwerkstatt - Fotolia.com

Dzięki uldze na dzieci zobowiązanie podatkowe wynikające z zeznania za rok 2013 może ulec obniżeniu nawet o kilka tysięcy złotych. Ulga ta przysługuje z tytułu wychowania w danym roku dzieci małoletnich oraz niektórych pełnoletnich. Warto przy tym pamiętać, że poczynając od rozliczeń za rok 2013 część rodziców prawa do ulgi została pozbawiona, inni zaś są premiowani.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Pod względem rozliczenia ulgi prorodzinnej, rok 2013 istotnie różni się od lat ubiegłych. Obecnie bowiem, przy ustalaniu samego prawa do ulgi, oprócz tego czy dziecko w ogóle było w tym roku wychowywane oraz czy uzyskiwało ewentualne dochody, ważne jest także to, czy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko, pozostawał przez cały rok w związku małżeńskim, jaką ilość dzieci wychowuje oraz ile wynoszą jego (podatnika) dochody.

Kwota zarobionych przez rodzica (bądź opiekuna) pieniędzy jest bardzo istotna w przypadku wychowywania jednego dziecka. Znowelizowany art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi bowiem, że tutaj ulga przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł.

Chodzi tutaj o dochody uzyskane łącznie (a więc ich sumę) w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa, np. przychody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, renty, emerytury itd.), art. 30b (dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, wykazywane w PIT-38) i art. 30c (podatek liniowy, PIT-36L), pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.

fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com

Odliczenia od podatku w PIT 2013: ulga na dzieci po zmianach

Dzięki uldze na dzieci zobowiązanie podatkowe zobowiązanie podatkowe wynikające z zeznania za rok 2013 może ulec obniżeniu nawet o kilka tysięcy złotych. Ulga ta przysługuje z tytułu wychowania w danym roku dzieci małoletnich oraz niektórych pełnoletnich. Warto przy tym pamiętać, że poczynając od rozliczeń za rok 2013 część rodziców prawa do ulgi została pozbawiona, inni zaś są premiowani.


Warto w tym miejscu podkreślić, że na potrzeby przytoczonej regulacji za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:
 1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
 2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
- co także ma niebagatelne znaczenie przy ustalaniu dochodu podatnika.

W przypadku wychowywania co najmniej dwójki dzieci wartość dochodu uzyskanego przez podatnika nie ma już większego znaczenia. Niemniej ilość pociech będzie istotnie wpływała na kwotę możliwego odliczenia. Od roku 2013 bowiem ustawodawca premiuje rodziny wielodzietne, zwiększając kwotę odliczenia przy trzecim dziecku o połowę, zaś przy czwartym i każdym kolejnym aż dwukrotnie. Otóż w przypadku wychowywania:
 • jednego małoletniego dziecka, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (z uwzględnieniem warunku wysokości dochodu rodzica/opiekuna, o którym mowa była wyżej),
 • dwojga małoletnich dzieci, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej na każde dziecko
 • trojga i więcej małoletnich dzieci, odliczeniu podlega kwota stanowiąca:
  a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej na trzecie dziecko,
  c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej na czwarte i każde kolejne dziecko.

Odliczenie w wysokości większej niż podstawowa (92.67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka (o czym mówi art. 27f ust. 2b updof).

Obecny mechanizm ustalania prawa do ulgi oraz jej wysokości przedstawia poniższa tabela.

Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2013
Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko
1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł
92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok)
Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł
0 zł ulgi
2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 139,01 zł/mc 1.668,12 zł/rok
4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 139,01 zł/mc 1.668,12 zł/rok
Czwarte i każde następne dziecko 185,34 zł/mc 2.224,08 zł/rok

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: