eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Motocykl jako towar używany: sprzedaż a VAT

Motocykl jako towar używany: sprzedaż a VAT

2010-11-01 11:14

Sprzedaż motocykla nabytego na podstawie umowy kupna-sprzedaży po upływie co najmniej sześciu miesięcy od daty jego zakupu podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.12.2009 r. nr IBPP1/443-1034/09/EA.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wrześniu 2005 r. wnioskodawca (podatnik VAT) kupił od osoby fizycznej motocykl, który został zaliczony do środków trwałych jego firmy i był amortyzowany. Nabycie to zostało udokumentowane umową kupna-sprzedaży. We wrześniu 2009 r. przedmiotowy motocykl wnioskodawca sprzedał stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług. Zadał pytanie, czy sprzedaż ta ze zwolnienia mogła korzystać? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że będący przedmiotem dostawy motocykl spełniał w dniu sprzedaży kryteria towaru używanego, bowiem w 2005r. Wnioskodawca dokonał zakupu tego motocykla, który został zaliczony przez Wnioskodawcę do środków trwałych podlegających amortyzacji i używany był do miesiąca sierpnia 2009r. włącznie (zatem Wnioskodawca rozporządzał tym motocyklem jak właściciel i używał go do celów prowadzonej przez siebie działalności przez okres dłuższy niż pół roku).

Ponadto z wniosku wynika, iż przy zakupie przedmiotowego motocykla Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem uznać należy, iż spełnione zostały przesłanki wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy tego towaru używanego.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego oraz obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego, stwierdzić należy, iż dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowego motocykla podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy tego towaru używanego.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.