eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot VAT w budownictwie: nowe zasady liczenia

Zwrot VAT w budownictwie: nowe zasady liczenia

2010-12-30 13:48

Z dniem 01 stycznia 2011 roku zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT. Stawka podstawowa będzie wynosić 23%. Powyższe niewątpliwie wpłynęłoby na wysokość zwrotu osobom fizycznych części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym. Aby temu zapobiec, ustawodawca znowelizował także i tę ustawę.
Chodzi oczywiście o ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym która, mówiąc w dużym uproszczeniu, pozwala podatnikom na odzyskanie części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych, których stawka tego podatku z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniła się z 7 do 22%.

Przepisy ustawy w obecnie obowiązującym kształcie zostały określone w odniesieniu do stawki podatku VAT w wysokości 22%, jako że ta ma póki co zastosowanie. Ponieważ jednak z dniem 01 stycznia 2011 r. stawka ta (w tym mi.in. na materiały budowlane) wzrośnie do 23%, ustawodawca dokonał odpowiednich zmian w tekście przytoczonej wyżej ustawy.

W ustawie tej prawodawca dodał art. 11a, w którym to w ust. 1 wskazał, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ilekroć w tej ustawie będzie mowa o podatku VAT, rozumie się przez to także podatek od towarów i usług o stawce obowiązującej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (przepis ten na okres od 2011 do 2013 r. podnosi podstawową stawkę podatku VAT do wysokości 23%). Co za tym idzie, od nowego roku podczas ubiegania się o zwrot na mocy tej ustawy podatnicy będą mogli uwzględniać faktury za materiały budowlane zawierające zarówno stawkę tego podatku w wysokości 22% jak i 23% (zastosowana stawka będzie przede wszystkim uzależniona od tego, kiedy faktura taka zostanie wystawiona).

Wzrost stawki VAT spowoduje jednocześnie podniesienie ceny metra kwadratowego budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, która jest brana pod uwagę przy ustalaniu górnego limitu odliczenia. W związku z tym ustawodawca, aby zachować kwoty zwrotu na obecnym poziomie, zmienił wskaźnik brany do wyliczenia kwoty tego limitu. Jednocześnie zmienił także wskaźnik, na podstawie którego obliczana jest kwota samego zwrotu. Dodany art. 11a ust. 2 tejże ustawy mówi, że kwota zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych określona w art. 3 ust. 5 jest równa:
  1. 68,18 – dla stawki 22%
  2. 65,22% - dla stawki 23%
- kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% (do końca 2010 r. jest to 12,295% dla stawki VAT 22%) kwoty stanowiącej iloczyn określony w art. 3 ust. 5 (tj. 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego o której mowa wyżej w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę bądź 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego o której mowa wyżej w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę).

Przypomnijmy w tym miejscu, że limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.

Powyższa nowelizacja znalazła się w art. 23 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238 poz. 1578), która określa jednocześnie nowe stawki VAT obowiązujące od roku 2011 (art. 19 tejże ustawy).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.