eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Leasing operacyjny: darowizna samochodu w PIT

Leasing operacyjny: darowizna samochodu w PIT

2011-02-21 13:03

Podatnik użytkujący, przede wszystkim w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego ma prawo jego wykupienia po zakończeniu takiej umowy po preferencyjnej cenie, która z reguły jest dużo niższa, aniżeli wartość rynkowa tego pojazdu. Tak wykupiony samochód z reguły nadal jest wykorzystywany na potrzeby firmy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podatnik go darował bądź też przekazał na swoje cele osobiste. Działanie takie nie wywołuje większych skutków w podatku dochodowym.
Żaden przepis nie zabrania podatnikowi przekazania zaraz po wykupie z leasingu operacyjnego samochodu na jego cele osobiste. W takiej jednak sytuacji należy pamiętać, że wydatki poniesione na jego wykup nie będą mogły być w żadnej formie (czy to bezpośrednio czy też poprzez odpisy amortyzacyjne) odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Nie spełniają bowiem podstawowej przesłanki wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję kosztów podatkowych. Mianowicie wydatek taki nie będzie służył uzyskaniu przychodów z tego źródła czy też zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza.

W takiej sytuacji podatnik będzie mógł ewentualnie odnosić w ciężar kosztów prowadzonej firmy wydatki na używanie tego samochodu dla jej potrzeb w postaci kilometrówki, czyli do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów na potrzeby firmy oraz stawki za jeden kilometr określonej w stosownym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, o ile zaprowadzi ewidencję przebiegu tego pojazdu.

Pewne wątpliwości może tutaj budzić kwestia wcześniejszego zaliczania do kosztów podatkowych firmy wydatków na raty leasingowe samochodu, który następnie został wykupiony na potrzeby osobiste (a nie prowadzonej działalności gospodarczej). Zdaniem autora jednak kosztów tych nie należy w żaden sposób korygować. W trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego samochód ten bowiem był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez podatnika firmy, a co za tym idzie – wydatki z tytułu opłat leasingowych mogły być zaliczone do kosztów działalności gospodarczej (istniał związek pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskiwanymi przychodami firmy). Nie ma tutaj znaczenia późniejszy wykup tego pojazdu na cele prywatne.

Także darowizna takiego samochodu nie pociągnie za sobą dodatkowych skutków w podatku dochodowym. Jak bowiem mówi art. 888 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Ponieważ darowizna ma charakter nieodpłatny, nie wystąpi przychód, który mógłby zostać podatkiem dochodowym opodatkowany i to zarówno w ramach źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, jak i określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku działalności gospodarczej za przychód uważa się bowiem kwoty należne podatnikowi. Z kolei art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy odnosi się wprost do odpłatnego zbycia. Te natomiast w przypadku darowizny (czyli świadczenia bezpłatnego) nie występują.

Podsumowując zarówno wykupienie samochodu z leasingu (wykorzystywanego w trakcie trwania umowy leasingu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej) na cele prywatne podatnika, jak też jego darowizna, nie wywołują skutków w podatku dochodowym.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: