eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wspólne rozliczenie małżonków: podpis jednego?

Wspólne rozliczenie małżonków: podpis jednego?

2011-03-29 13:17

Przy spełnieniu określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) warunków ustawodawca zezwala, aby małżonkowie złożyli wspólne zeznanie roczne. Poczynając od zeznań za rok 2010 zasady korzystania z tej preferencji uległy niewielkiej modyfikacji, która jest jak najbardziej korzystna dla podatników.
Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów (art. 6 ust. 1 updof). Jednakże ci małżonkowie, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (a w pewnych sytuacjach także i wtedy, gdy jest to ograniczony obowiązek podatkowy), między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c. W takim przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak stanowi art. 6 ust. 2 updof.

Wspólne opodatkowanie możliwe jest również wtedy, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, lub osiągnął je w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku (art. 6 ust. 3 updof).

Aby jednak wspólne rozliczenie było możliwe, do żadnego z małżonków nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym czy ustawy o podatku tonażowym. Jeżeli zatem chociażby jeden z małżonków osiągał przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, czy też kartą podatkową, wspólne rozliczenie nie będzie możliwe. Podobnie jest w sytuacji, gdy jeden (bądź oboje) z małżonków korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym. Co ważne, nie jest tutaj istotne to czy, z działalności opodatkowanej na powyższych zasadach osiągnięto jakikolwiek dochód, stratę, czy też nawet działalność była zawieszona bądź zlikwidowana w trakcie roku. Sam fakt stosowania tych przepisów wyklucza prawo do wspólnego złożenia zeznania rocznego.

Wyjątkiem są tutaj przychody z tzw. prywatnego najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Art. 6 ust. 9 updof mówi bowiem, że w takiej sytuacji podatnicy nie są pozbawieni prawa do wspólnego złożenia zeznania rocznego.

W przytoczonym wyżej art. 6 ust. 2 updof ustawodawca wskazał, że kolejnym warunkiem wspólnego złożenia zeznania rocznego jest wyrażenie takiego wniosku w składanym rozliczeniu. Czynność ta polega na zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu na pierwszej stronie PIT-a oraz złożenia podpisów przez podatników na jego końcu. Należy przy tym pamiętać, że taki sposób rozliczenia jest możliwy tylko wówczas, gdy wniosek ten zostanie wyrażony w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem ustawowo przewidzianego terminu, czyli do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który jest składane zeznanie (ponieważ w 2011 roku 30 kwietnia przypada w sobotę, termin złożenia zeznań za rok 2010 przesuwa się na 2 maja).

Ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca zmodyfikował zasady wspólnego rozliczania się małżonków. Modyfikacji uległ m.in. art. 6 ust. 2 updof, którego aktualne brzmienie zostało wyżej przytoczone. Istotniejszą zmianę przyniósł jednak nowo dodany art. 6 ust. 2a updof, w którym to ustawodawca wskazał, że wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Co ważne, zmiana ta obowiązuje już przy składaniu zeznań rocznych za rok 2010.

Zobacz także


Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.