eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Koszty uzyskania przychodu 2012

Koszty uzyskania przychodu 2012

2011-11-22 13:04

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega podstawa opodatkowania, którą z reguły stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz stosowne odliczenia. Koszty uzyskania przychodu mogą być różne w zależności od tego, którego źródła przychodu dotyczą.
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu wydatków, które bezwzględnie do kosztów zaliczone nie mogą być. Tak mówi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

Co za tym idzie, ustawodawca dopuszcza do zaliczenia do kosztów podatkowych niemalże wszystkich wydatków, które wiążą się z danym przychodem. Powyższa ogólna definicja ma jednak zastosowanie przede wszystkim w przypadku kosztów dotyczących źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przy innych źródłach wskazuje on bardzo często wprost, co pod tym pojęciem należy rozumieć. Największą grupę podatników interesują takie koszty w stosunku do dwóch źródeł przychodów: ze stosunku pracy oraz z umów zleceń i o dzieło zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Te najprawdopodobniej w 2012 roku pozostaną na takim samym poziomie co obecnie. Zgodnie jednak z expose Premiera, w pewnym zakresie docelowo zostaną one w pewien sposób ograniczone.

I tak art. 22 ust. 2 updof w obecnym brzmieniu mówi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
  1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jeżeli nic się nie zmieni, a najprawdopodobniej tak będzie, przy uwzględnianiu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzeń swoich pracowników od 01 stycznia 2012 roku pracodawcy będą zatem uwzględniać kwotę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł bądź też 139,06 zł. W PIT rocznym oczywiście podatnicy będą mogli podnieść tak zastosowane koszty uzyskania przychodów do wydatków faktycznie poniesionych na dojazd do zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, jeżeli będą one wyższe oraz zostaną udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Niestety wyższych kosztów aniżeli określone w sposób zryczałtowany nie uwzględnią ci, którzy do pracy dojeżdżają np. swoim prywatnym samochodem, czyli dosyć istotna część społeczeństwa. Ustawodawca powinien się zastanowić, czy w związku z tak galopującymi cenami paliwa nie czas zwiększyć limit tych kosztów chociażby dla podatników, którzy dojeżdżają do zakładów pracy z innych miejscowości.

Przy przychodach z tytułu umów zleceń i o dzieło (działalność wykonywana osobiście) podatnicy, podobnie jak obecnie, będą mieli natomiast co do zasady prawo do 20-procentowych kosztów uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje także 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. W takiej wysokości koszty mogą być określone w stosunku do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z prawa autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Podobnie, jak przy 20-procentowych kosztach uzyskania, tak i 50-procentowe koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS, których podstawę wymiaru ten przychód stanowi. Co ważne w przypadku tego typu kosztów nie jest ważny stosunek prawny, w ramach którego twórca uzyskuje przychód z praw autorskich. Z reguły jest to umowa o dzieło. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przychód taki był uzyskany na podstawie umowy o pracę tudzież pokrewnych.

Będą zmiany?
W piątkowym expose premier Donald Tusk zapowiedział jednak, że w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu zostaną wprowadzone pewne ograniczenia. Otóż będą one miały zastosowanie jedynie dla przychodów do 85 tys. zł rocznie. Ponad tę kwotę płacony będzie normalny podatek (czyli liczony od dochodu, do którego stosowane są 20% koszty tudzież w wysokości zryczałtowanej). Obecnie jednak za wcześnie mówić, jak faktycznie ograniczenie to miałoby wyglądać, jako że nie ma nawet wstępnego projektu tych zmian. Póki co nie wiadomo nawet, czy faktycznie wejdą one w przyszłości w życie. Jeżeli jednak faktycznie ujrzą one światło dzienne, to najwcześniej będą stosowane do przychodów z roku 2013.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.