eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ograniczone 50% koszty uzyskania przychodu w 2013 r.

Ograniczone 50% koszty uzyskania przychodu w 2013 r.

2013-03-25 12:11

Ograniczone 50% koszty uzyskania przychodu w 2013 r.

PIT © serq - Fotolia.com

Z początkiem 2013 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące ograniczeń w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców czy artystów. Ustawodawca wprowadził górny limit takich kosztów. Podatnik może przy tym postanowić, czy ograniczenia dokona dopiero w rocznym PIT, czy też ma je stosować już płatnik na etapie poboru zaliczki na podatek.

Przeczytaj także: Prawa autorskie: koszty uzyskania przychodu 2013

Z dniem 01 stycznia 2013 r. w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dodany ust. 9a, który to mówi, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej w tym roku obowiązującej. Przypomnijmy, iż górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej na rok 2013 to (podobnie jak i w latach ubiegłych) 85 528 zł, w związku z czym wskazane koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć 42 764 zł.

Art. 22 ust. 9 pkt 1-3 mówi natomiast, w jakich przypadkach podatnik ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Określa się je w tej wysokości:
  1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego
  2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
  3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

Należy przy tym pamiętać, że wskazany wyżej limit ma zastosowanie do łącznych przychodów osiągniętych przez podatnika z powyższych tytułów (a nie do każdego z nich osobno). Nie ma tutaj znaczenia także to, na podstawie jakiego stosunku prawnego przychód taki został uzyskany. Może to być zarówno umowa o pracę, dzieło czy wreszcie przeniesienia prawa własności wynalazku, a także każda inna umowa o podobnym charakterze.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Z początkiem 2013 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące ograniczeń w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców czy artystów.


Wreszcie, co także jest niezwykle istotne, jeden limit ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych od różnych (wszystkich) płatników. Płatnik przy tym nie musi pilnować, czy aby z w stosunku do wypłacanego przez niego podatnikowi wynagrodzenia, do którego to mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu, wskazany wyżej limit został już osiągnięty i czy w związku z tym należy ograniczyć te koszty przy ustalaniu kolejnych zaliczek na podatek.

Ustawodawca przewidział jednak stosowanie ograniczonych kosztów uzyskania przychodu w trakcie roku na wniosek zainteresowanego. Otóż w 32 ust. 7 i art. 41 ust. 11 omawianej ustawy prawodawca wskazał, że płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują 50% kosztów uzyskania przychodów, jeżeli podatnik złoży im pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to jednakże podatnik winien składać odrębnie dla każdego roku podatkowego i każdemu płatnikowi, który tychże kosztów nie ma stosować.

Taki zabieg pozwala uniknąć ewentualnej dopłaty podatku, który wynikłaby z zeznania rocznego sporządzonego przez podatnika, w którym to dopiero podatnik dokonałby stosownego ograniczenia 50-proc. kosztów uzyskania przychodu do wskazanego limitu. Oczywiście zastosowanie ograniczenia już w trakcie roku wiąże się z tym, że podatnik otrzyma mniejszą kwotę do wypłaty, jako że jego zaliczka na podatek pobierana przez płatnika będzie stosunkowo wyższa.

Ustawodawca nie wskazał przy tym, jak winno wyglądać omawiane wyżej oświadczenie w zakresie ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez płatnika na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Poniżej prezentujemy przykładowy wzór takiego pisma.


Warto pamiętać, że jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, iż faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe od zryczałtowanych (procentowych), ma prawo przyjąć je w wysokości faktycznie poniesionej. Koszty faktycznie poniesione nie są przy tym limitowane.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: