eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek dochodowy od osób fizycznych: zmiany w 2013 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: zmiany w 2013 r.

2013-01-10 13:01

Podatek dochodowy od osób fizycznych: zmiany w 2013 r.

PIT © anna - Fotolia.com

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1278, dalej "nowelizacja"). Celem nowelizacji jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania z ulgi internetowej, dokonanie modyfikacji w ramach korzystania z ulgi na dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej), a także wprowadzenie limitu stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez twórców (m.in. z tytułu umów autorskich).

Przeczytaj także: Podatek dochodowy 2013: nowa korekta kosztów

Warto wskazać, że nowelizacja stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów podczas expose z dnia 18 listopada 2011 r. oraz prowadzonej przez rząd tzw. „polityki oszczędności”, mającej wpłynąć na wzrost dochodów budżetowych w niedalekiej przyszłości. Realizacją wskazanej polityki rządu jest także ostatnia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o której informowaliśmy Państwa w naszej publikacji z dnia 4 stycznia 2013 r.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, podatnik każdego roku miał prawo do odliczenia od osiągniętego dochodu wydatków poniesionych na Internet w maksymalnej wysokości 760 zł. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie istotne ograniczenie. Ulga internetowa będzie bowiem przysługiwać podatnikowi w dotychczasowej wysokości, lecz jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik z niej nie skorzystał. Jednocześnie osoby, które po raz pierwszy skorzystają z ulgi internetowej w rozliczeniu podatkowym za rok 2012, będą mogły skorzystać z tej ulgi także w roku 2013.

Oznacza to, że od tej pory ulga internetowa będzie miała znaczenie jedynie dla tych podatników, którzy dotychczas z niej nie skorzystali. Prawo do ulgi internetowej utracą natomiast wszyscy ci podatnicy, którzy przynajmniej dwa razy (w dwóch rocznych rozliczeniach podatkowych) dokonali odliczenia od osiągniętego dochodu kosztów poniesionych na Internet. Wprowadzona przez nowelizację zmiana nie jest korzystna dla podatników korzystających do tej pory z ulgi internetowej oraz zwiastuje całkowitą likwidację tej ulgi w przyszłości.

fot. anna - Fotolia.com

PIT

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania z ulgi internetowej oraz ulgi prorodzinnej na jedno dziecko, a jednocześnie podwyższenie ulgi prorodzinnej na trzecie i kolejne dzieci.


Kolejną zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest dokonanie modyfikacji w ramach korzystania przez podatników z ulgi na dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej). Nowelizacja uzależnia wysokość wskazanej ulgi od liczby posiadanych dzieci. Zgodnie z nowymi przepisami, małżeństwa i osoby samotnie wychowujące jedno dziecko nie będą mogły skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli suma ich rocznych dochodów przekroczy kwotę 112 tys. zł. Natomiast osoby, które nie są małżeństwem, lecz wychowują jedno dziecko, odliczą ulgę jedynie wtedy, gdy ich roczny dochód nie będzie większy niż 56 tys. zł. Oznacza to, że nowelizacja ogranicza możliwość stosowania ulgi prorodzinnej w przypadku posiadania jednego dziecka.

Nowelizacja przewiduje także, że rodziny z dwójką dzieci zachowają prawo do ulgi prorodzinnej na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie, ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50 %, a na czwarte i każde kolejne z dzieci o 100 %, bez względu na dochód rodziców. Wprowadzone zmiany w zakresie ulgi na dzieci są wyrazem prorodzinnej polityki rządu, wspierającej rodziny wielodzietne (ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi na jedno dziecko, przy jednoczesnym podwyższeniu ulgi na trzecie i kolejne dzieci).

Ostatnią istotną zmianą jest wprowadzenie limitu stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez twórców (np. artystów, dziennikarzy czy naukowców). Zgodnie z nowelizacją, łączne koszty uzyskania przychodów twórców (m.in. z tytułu umów autorskich) nie będą mogły w roku podatkowym przekroczyć kwoty 42.764 zł (która jest równa połowie kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). Jednocześnie, podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli zostaną one należycie udowodnione.

Podsumowując, nowelizacja przewiduje wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania z ulgi internetowej oraz ulgi prorodzinnej na jedno dziecko, a jednocześnie podwyższenie ulgi prorodzinnej na trzecie i kolejne dzieci. Nowelizacja wprowadza także limit stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez twórców (m.in. z tytułu umów autorskich). Większość wprowadzonych przez nowelizację zmian nie jest korzystna dla podatników, którzy nie będą mogli korzystać z ulgi prorodzinnej lub internetowej, a także stosować 50 % kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej strony, zgodnie z założeniami nowelizacji, wprowadzone zmiany mają w niedalekiej przyszłości wpłynąć na wzrost dochodów do budżetu państwa.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: