eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nieodpłatne przekazanie próbki poza VAT

Nieodpłatne przekazanie próbki poza VAT

2012-05-29 11:20

Nieodpłatne przekazanie próbki poza VAT

VAT © jacekbieniek - Fotolia.com

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).
W miejscu tym należy również wskazać, że w art. 7 ustawy ustawy o VAT ustawodawca wprowadził regulację, na podstawie której nieodpłatną dostawę towarów należy traktować jako czynność odpłatną – w konsekwencji opodatkowaną.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, powołanego powyżej przepisu nie stosuje się m.in. do przekazywanych próbek.

Próbka została zdefiniowana przez ustawodawcę w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, stosownie do którego przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Z cyt. powyżej przepisu prawa wynika bowiem, że próbką jest taki towar, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • ilość towaru jest niewielka, lecz zachowuje skład oraz wszelkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne lub biologiczne, oraz
  • ilość lub wartość towaru nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

fot. jacekbieniek - Fotolia.com

VAT

Nieodpłatne przekazanie próbki poza VAT

W tym miejscu należy wskazać, iż w odróżnieniu od postanowień Dyrektywy 2006/112/WE (art. 16), w powołanym przepisie ustawy o VAT wprowadzono definicję legalną próbki towaru. W konsekwencji ustawodawca krajowy wprowadzając powołaną wyżej definicję, poprzez wskazane w niej kryteria, którym ma odpowiadać próbka towaru niewątpliwie zawęził zakres tego pojęcia w odniesieniu do regulacji zawartych w przepisach Dyrektywy. Dyrektywa definicji takiej nie zawiera. Tak też stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8.05.2008 r. (sygn. III SA/Wa 2185/07): „Skoro zgodnie z VI Dyrektywą Rady(Analizowany przepis Dyrektywy 2006/112/WE jest tożsamy z poprzednim stanem prawnym uregulowanym w tzw. VI Dyrektywie – przyp. autora) każda próbka towaru (niezależnie od składu, właściwości fizycznych, fizykochemicznych, czy biologicznych) przekazana na cele związane z prowadzoną działalnością podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to wskazane w przepisie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT kryteria nie mogą mieć charakteru decydującego o kwalifikacji danej aplikacji demonstracyjnej jako próbki towaru (…). W świetle dotychczasowych rozważań zgodzić należy się ze spółką, iż o uznaniu danej aplikacji demonstracyjnej za próbkę winien decydować brak charakteru handlowego przekazania oraz jego cel - przetestowanie, wypróbowanie towaru przed zakupem. O tym, czy dany towar jest próbką nie może decydować to, w jakim stanie skupienia się znajduje”.

Warto również wskazać, iż część organów podatkowych również zajmuje liberalne stanowisko w danej materii uznając, że wielkość opakowania przekazywanego towaru nie ma istotnego znaczenia dla uznania go za próbkę. Tak stwierdził Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 28.07.2006 r. (sygn. ZDE/443-117-62/06, niepubl.), w którym czytamy: „zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, próbki napojów alkoholowych przekazywane są w najmniejszych (dostępnych w ofercie Spółki) opakowaniach jednostkowych, zachowując wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru. Wszystkie przekazywane próbki zawierają oznaczenie, iż jest to próbka napoju alkoholowego nie przeznaczona do celów handlowych. W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie przez Spółkę próbek napojów alkoholowych kontrahentom oraz sprzedawcom (hurtowym i detalicznym) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Mając na uwadze przywołane powyżej orzeczenia należy wskazać, iż bez znaczenia jest czy dany towar znajduje się w standardowym opakowaniu czy w mniejszych niż sprzedawane opakowaniach. Istotne jest jedynie to, iż przekazanie towaru umożliwia jego przetestowanie i wypróbowanie przed zakupem oraz że dany towar nie może być wykorzystane przez otrzymującego go jako towar handlowy.

W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie towaru w celu zapoznania potencjalnego nabywcy z jego właściwościami nie jest traktowane jako dostawa towarów, w myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym nie powoduje obowiązku naliczenia podatku należnego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.