eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › VAT 2015: zakup samochodu z UE bez VAT-24 i VAT-25, ale z VAT-23

VAT 2015: zakup samochodu z UE bez VAT-24 i VAT-25, ale z VAT-23

2015-01-07 13:46

VAT 2015: zakup samochodu z UE bez VAT-24 i VAT-25, ale z VAT-23

Zakup samochodu © Syda Productions - Fotolia.com

Do końca 2014 r. w celu zarejestrowania w Polsce sprowadzonych samochodów podatnicy uzyskiwali z urzędów skarbowych zaświadczenie VAT-25 informujące o braku obowiązku uiszczenia od tak sprowadzonego pojazdu podatku VAT, tudzież o tym, że podatek taki został zapłacony. Z początkiem roku 2015 zaświadczenia VAT-25 przestały być wydawane.

Przeczytaj także: Samochody z zagranicy: w 2015 r. brak zaświadczeń VAT-25

Samochody bez VAT na formularzu VAT-24


Zaświadczenie VAT-25 było wydawane na wniosek podatnika. Ten składany był na dwóch różnych wzorach w zależności od tego, z jaką sytuacją mieliśmy do czynienia.

I tak wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu był opatrzony symbolem VAT-24. Składały go zarówno osoby fizyczne jak podmioty gospodarcze, które sprowadziły używany pojazd z krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, a jednocześnie transakcja ta nie była wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Przykładem takich transakcji był chociażby zakup samochodu na umowę kupna sprzedaży, czy zasadach marży.
Warto wiedzieć
Transakcją traktowaną jako WNT jest każdorazowo zakup w państwie członkowskim UE nowego środka transportu, bez względu na status nabywcy (tj. czy jest on podmiotem gospodarczym, czy też osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

Do wniosku tego należało załączyć umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynikało, że zakup nie nastąpił w ramach WNT. Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego potwierdzał brak obowiązku zapłaty podatku VAT na zaświadczeniu VAT-25.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Zakup samochodu

Podatnicy dokonujący zakupu środków transportu traktowanych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru muszą o tym informować fiskusa na formularzu VAT-23.


WNT samochodu na formularzu VAT-23


Jeżeli natomiast dokonano zakupu środka transportu w ramach WNT, którzy miał być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium RP, bądź gdy nie podlegał on rejestracji, ale miał być tutaj użytkowany, podatek z tego tytułu należało zapłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (z reguły data wystawienia faktury dokumentującej WNT). Podatnik obowiązany był także złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację na druku VAT-23 o dokonaniu zakupu środka transportu w ramach WNT. Do informacji tej dołączało się kopię faktury potwierdzającej nabycie. Informacja VAT-23 stanowiła podstawę do wydania zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie podatku.

Fiskus wydawał zaświadczenie VAT-25 z reguły w terminie 7 dni, od złożenia powyższych formularzy. Warto też dodać, że wydanie zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT-u (a więc na podstawie wniosku VAT-24) było obarczone opłatą skarbową w wysokości 160 zł.

Zmiany z początkiem 2015 r.


Obecnie organy podatkowe nie wydają już zaświadczeń VAT-25. Podatnicy nie składają także wniosków VAT-24 (a w związku z tym nie muszą uiszczać także opłaty skarbowej).
Z początkiem roku zniknęły wnioski VAT-24 i zaświadczenia VAT-25. W dalszym ciągu należy jednak składać w urzędzie skarbowym VAT-23 z tytułu WNT środka transportu.

Niemniej podatnicy dokonujący zakupu środków transportu traktowanych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w dalszym ciągu muszą o tym informować fiskusa na formularzu VAT-23 (oczywiście jedynie w przypadku, gdy pojazd taki zamierzają rejestrować, tudzież – w przypadku braku rejestracji – używać na terenie Polski), jak też regulować w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego należny VAT z tego tytułu. Niemniej także i tutaj obecnie urząd skarbowy nie wyda już zaświadczenia VAT-25 (potwierdzającego wcześniej uiszczenie zapłaty podatku od towarów i usług z tego tytułu).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: