eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w podatku PCC

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w podatku PCC

2016-03-25 13:07

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w podatku PCC

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w podatku PCC © shou1129 - Fotolia.com

Jeżeli wskutek przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną majątek spółki przekształconej (a więc osobowej) nie ulegnie zwiększeniu i obejmie cały majątek spółki kapitałowej, mający odzwierciedlenie w opodatkowanym kapitale zakładowym tej spółki, to przekształcenie takie nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18.03.2016 r. nr IBPB-2-1/4514-14/16/MZ.

Przeczytaj także: Przekształcenie spółki akcyjnej w jawną z podatkiem PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. planuje zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Ma nastąpić jej przekształcenie w spółkę osobową - jawną. Zmiana ta nastąpi zgodnie z art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek przekształcenia cały majątek spółki z o.o. stanie się majątkiem spółki jawnej i będzie on odpowiadał majątkowi spółki przekształcanej. W szczególności nie ulegnie on zwiększeniu na skutek wniesienia do spółki jawnej, w związku z przekształceniem, dodatkowych składników majątkowych.

Zaznaczono przy tym, że zmianie nie ulegnie kapitał zakładowy spółki przekształcanej, który w trakcie istnienia spółki z o.o. był w całości opodatkowany podatkiem PCC.

Zadano pytanie, czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.
Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

fot. shou1129 - Fotolia.com

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową w podatku PCC

Jeżeli wskutek przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną majątek spółki przekształconej nie ulegnie zwiększeniu i obejmie cały majątek spółki kapitałowej, mający odzwierciedlenie w opodatkowanym kapitale zakładowym tej spółki, to przekształcenie takie nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi – przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ww. ustawy zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany. (...)

W związku z powyższym wskazać należy, że zmiany umowy spółki – rozumiane również, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, jako przekształcenie spółek – jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: