eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odwrotne obciążenie na usługi budowlane: odliczenie VAT naliczonego

Odwrotne obciążenie na usługi budowlane: odliczenie VAT naliczonego

2017-04-19 14:04

Odwrotne obciążenie na usługi budowlane: odliczenie VAT naliczonego

Spóźnione rozliczenie odwrotnego obciążenia od usług budowlanych © Andrey Popov - Fotolia.com

Nowe zasady rozliczania podatku należnego w usługach budowlanych pociągają za sobą jednocześnie nowe zasady rozliczania od nich także podatku naliczonego. Po pierwsze, podatek od takich usług po obu stronach rozlicza ten sam podmiot, czyli nabywca. Po drugie spóźnione rozliczenie to późniejsze odliczenie.

Przeczytaj także: Konsekwencje błędnego rozliczenia VAT od usług budowlanych

Dodany z początkiem 2017 r. do ustawy o VAT załącznik nr 14 zawiera wykaz usług (w sumie 48 pozycji), do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Wszystkie te usługi poza pierwszą odnoszą się do budownictwa.

Art. 17 ustawy o VAT mówi natomiast, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli podatnik VAT czynny),
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku usług budowlanych postawiono tutaj dodatkowy warunek. Otóż odwrotne obciążenie stosuje się tutaj wyłączne w sytuacji, gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Przy tego typu transakcjach usługodawca wystawia tzw. fakturę bez VAT. Podatku od niej nie rozlicza w deklaracji - wykazuje w niej jedynie - w odpowiedniej pozycji, kwotę netto wyświadczonych usług. Dodatkowo musi też złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-27, w której informuje na czyją rzecz i w jakiej wartości usługi takie świadczył.

VAT należny i naliczony


Z tak otrzymanej faktury następnie to nabywca usług rozlicza podatek należny (czyli ten od sprzedaży). Obliczony podatek, jeżeli tylko nabyte usługi służyły działalności opodatkowanej (bądź będą służyć w przyszłości) przekształca się w podatek naliczony, podlegający odliczeniu.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Spóźnione rozliczenie odwrotnego obciążenia od usług budowlanych

Przedsiębiorca, który zapomni rozliczyć odwrotne obciążenie od usług budowlanych, VAT należny będzie musiał deklarować wstecz, zaś VAT naliczony na bieżąco.


W zdecydowanej większości przypadków cały VAT należny będzie się przekształcał w VAT naliczony do odliczenia. W efekcie rozliczenie podatku kończyć się będzie z reguły jedynie na odpowiednich zapisach technicznych, bez ponoszenia wydatków finansowych związanych z zapłatą VAT od tej transakcji przez nabywcę. Sytuacja się skomplikuje, gdy nabywca spóźni się z rozliczeniem tej transakcji.
Art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT mówi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa m.in. w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) czy b) (a więc dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca), powstaje na podstawie art. 86 ust. 10, pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Ust. 10 mówi z kolei, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Innymi słowy mówiąc, prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów w ramach odwrotnego obciążenia powstaje najwcześniej w miesiącu, w którym powstał w stosunku do tych czynności obowiązek podatkowy (w podatku należnym). W jednej deklaracji z reguły jest tutaj zatem rozliczany zarówno podatek należny jak i naliczony.
Należy jednak pamiętać o wskazanym wyżej zastrzeżeniu. Otóż podatek naliczony można tak szybko odliczyć, pod warunkiem, że rozliczenie całej transakcji nastąpi to nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym od danych czynności powstał obowiązek podatkowy.

Co gdy się spóźnimy? Dla przykładu usługa budowlana została wykonana i faktura wystawiona w styczniu, niemniej nabywca zapomniał ją rozliczyć (w ramach odwrotnego obciążenia) o czym przypomniał sobie dopiero w czerwcu?

W takiej sytuacji (po stronie podatku naliczonego) musimy zastosować normę wynikającą z art. 86 ust. 10i ustawy o VAT, która to mówi, że w przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i pkt 3 (czyli przypadek przez nas rozpatrywany), podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Przekładając to na język zrozumiały dla Kowalskiego, VAT należny od takiej transakcji nabywca będzie musiał rozliczyć wstecz - poprzez korektę deklaracji, w której powstał obowiązek podatkowy (czyli w naszym przypadku w styczniu), zaś VAT naliczony będzie mógł odliczyć na bieżąco, w deklaracji za maj (jeżeli naprostowanie tejże pomyłki nastąpi do 26 czerwca 2017 r.) bądź za czerwiec (gdy termin do złożenia deklaracji za maj już upłynie).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Reverse charge w budowlance

    JLT_Legal_Tax / 2017-05-09 10:50:17

    Konkretne przypadki odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych, pochodzące z indywidualnych interpretacji podatkowych można znaleźć tutaj:
    http://jadzynlt.pl/2017/04/27/odwrotne-obciazenie-uslugi-budowlane-interpretacje-przyklady/ odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: