eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Brak podatku u źródła przy zagranicznych pośrednikach handlowych

Brak podatku u źródła przy zagranicznych pośrednikach handlowych

2017-11-21 13:49

Brak podatku u źródła przy zagranicznych pośrednikach handlowych

Zagraniczny pośrednik handlowy nie płaci podatku u źródła © rogerphoto - Fotolia.com

Tak uznał ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z wydanych interpretacji indywidualnych. Interpretacja ta jest ważna nie tylko dla tych, którzy sprzedają swoje towary za granicą, ale go tam także kupują. Korzystanie z miejscowych pośredników nie zwiększa bowiem ich obowiązków jak i obciążeń finansowych.

Przeczytaj także: W 2017 r. usługi zagraniczne zawsze z podatkiem u źródła

Podatek u źródła to danina, jaką teoretycznie powinni zapłacić obcokrajowcy (w tym zagraniczne firmy) od niektórych przychodów osiąganych w Polsce. Nie wywiązują się z tego jednak samodzielnie. Obowiązki w zakresie obliczenia tego podatku oraz przekazania go polskiemu fiskusowi zostały bowiem przerzucone na polskich przedsiębiorców korzystających z usług zagranicznych kontrahentów. Przy wypłacie wynagrodzenia powinni oni zatem potrącić z niego należny podatek u źródła i przekazać go do polskiego urzędu skarbowego (nie zapominając też o obowiązkach informacyjnych) zaś kontrahentowi wypłacić odpowiednio niższą kwotę.

Niestety tak brzmi teoria. W praktyce natomiast polski przedsiębiorca musi w większości przypadków po prostu dopłacić wartość tego podatku ze swoich środków. Zagraniczny kontrahent umawiając się np. na wynagrodzenie w wysokości 2.000 euro chce otrzymać 2.000 euro a nie wartość tę pomniejszoną o zagraniczny (polski) podatek dochodowy.
Podatkiem u źródła są objęte jedynie wynagrodzenia wprost wymienione w ustawach o podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). Są to m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich lub pokrewnych, znaków towarowych, użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, z działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, z usług doradczych, księgowych, badania rynku , usług prawnych, usług reklamowych oraz o podobnym charakterze itp.

fot. rogerphoto - Fotolia.com

Zagraniczny pośrednik handlowy nie płaci podatku u źródła

Usługi badania rynku czy reklamowe jak też inne usługi o podobnych charakterze są objęte podatkiem u źródła, gdy te świadczy podmiot zagraniczny. Fiskus przyznał ostatnio, że w powyższym nie mieści się jednak pośrednictwo handlowe, a nawet usługi reklamowe, gdy wchodzą one w skład takiego pośrednictwa i nie są odrębnie wynagradzane.


Usługi zagranicznych pośredników handlowych, czyli podmiotów, które szukają na swoich rynkach kontrahentów-kupców produktów, towarów czy usług polskiego przedsiębiorcy, bądź też na jego zlecenie wyszukują powyższych do zakupu - wydają się być bardzo zbliżone do wspomnianych już wyżej usług reklamowych czy badania rynku. Stąd rodzi się pytanie, czy są to usługi o podobnym charakterze

Z takimi też wątpliwościami borykała się spółka występująca o interpretację podatkową. Ta szukając zagranicznych rynków zbytu dla swoich produktów zawierała umowy pośrednictwa handlowego, na mocy których pośrednicy poszukiwali u siebie potencjalnych kupców. Nie byli oni jednak uprawnieni do podpisywania kontraktów w imieniu spółki bądź innych umów jak też do składania bądź przyjmowania oświadczeń i zgłoszeń w imieniu spółki. Z drugiej jednak strony agenci tacy byli niekiedy zobowiązani do wykonywania działań pomocniczych w postaci przekazywania spółce informacji o warunkach rynkowych, zapotrzebowaniu rynkowym na jej produkty, otoczeniu konkurencyjnym, lokalnych przepisach prawnych, a nawet do reklamowania i promowania jej produktów (przy czym to spółka zapewniania niezbędne materiały w tym zakresie, czyli ulotki i katalogi). Ich wynagrodzenie jest jednak wyłącznie prowizyjne - uzależnione od wartości złożonych zamówień przez kontrahentów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2017 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.149.2017.1.JP w pełni potwierdził stanowisko zainteresowanej, że wypłacane zagranicznym pośrednikom wynagrodzenie w takim przypadku nie jest objęte podatkiem u źródła i odstąpił od jego uzasadnienia.
Spółka podnosiła, że w przypadku usług o podobnych charakterze do usług badania rynku czy reklamowych należy brać pod uwagę wyłącznie świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być inaczej nazwane. Decydujące znaczenie ma w tym zakresie zawarta pomiędzy stronami umowa, a mówiąc dokładniej jej treść i charakter rzeczywiście wykonanych świadczeń a nie jej nazwa.

Dlatego też spółka uznała, że usługi pośrednictwa polegające na wyszukaniu odpowiednich kontrahentów na rynkach zagranicznych nie zostały wymienione w katalogu usług objętych podatkiem u źródła. Nie zostały bowiem w nim bezpośrednio wymienione jak też nie mają podobnego charakteru do świadczeń w tych przepisach wymienionych.

Również zbieranie informacji o warunkach rynkowych, zapotrzebowaniu rynkowym na wytwarzane produkty, otoczeniu konkurencyjnym, lokalnych przepisach prawnych, a także reklamowanie i promowanie produktów spółki tym podatkiem nie powinno być objęte. Powyższe stanowią bowiem działania pomocnicze w stosunku do głównego zakresu działań wchodzących w zakres usługi kompleksowej, t.j. pośrednictwa handlowego i jako takie nie stanowią one odrębnych usług, ze które jest przekazywane agentom odrębne wynagrodzenie.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: