eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Nieodpłatne przejęcie budynków zwolnione z VAT?

Nieodpłatne przejęcie budynków zwolnione z VAT?

2019-07-24 13:18

Nieodpłatne przejęcie budynków zwolnione z VAT?

Przejmujący budynek nie płaci VATu © Gilles Paire - Fotolia.com

Nieodpłatne otrzymanie przez Gminę budynków, bez względu na to czy ich dostawa będzie czy też nie podlegać opodatkowaniu, czy też ewentualnie korzystać lub nie ze zwolnienia od podatku, nie będzie po stronie nabywcy podlegać opodatkowaniu, gdyż czynność samego nabycia towarów nie została wymieniona w ustawie – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.07.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.347.2019.1.RS.

Przeczytaj także: Jaka ewidencja zakupu VAT?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Gmina Miasta jest udziałowcem w spółce z o.o., która przynosi straty. Dlatego też podjęto decyzję o jej likwidacji, która zakończyła się w miesiącu lipcu 2019 r.

Na majątek spółki składają się m.in. dwa budynki mieszkalne, które zostały zasiedlone w 2001 r. Po likwidacji budynki te zostaną przekazanie nieodpłatnie na majątek gminy, która przejmie też zobowiązania i należności zlikwidowanej spółki dotyczące budynków. Zadano pytanie, czy przejęcie budynków po procesie likwidacji będzie podlegało opodatkowaniu VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotową dostawa towarów.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

fot. Gilles Paire - Fotolia.com

Przejmujący budynek nie płaci VATu

Opodatkowana jest m.in. odpłatna dostawa towarów, w tym także niektóre przekazania towarów wykonywane nieodpłatnie. Pojęcie towaru jest tutaj rozumiane bardzo szeroko. Jest nim np. także budynek będący środkiem trwałym. W przypadku czynności nieodpłatnych należy pamiętać, że ewentualne przekazanie może skutkować powstaniem podatku u przekazującego, a nie otrzymującego nieodpłatnie dany towar.


W myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Z analizy treści powołanego art. 5 ust. 1 ustawy wynika, że ustawodawca wskazał enumeratywnie czynności jakie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym został określony zamknięty katalog tych czynności. Zatem jakiekolwiek czynności nie objęte zakresem tej regulacji nie będą podlegać opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że sam fakt nieodpłatnego otrzymania przez Gminę budynków, bez względu na to czy ich dostawa będzie czy też nie podlegać opodatkowaniu, czy też ewentualnie korzystać lub nie ze zwolnienia od podatku, nie będzie po stronie nabywcy podlegać opodatkowaniu, gdyż czynność samego nabycia towarów nie została wymieniona w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako podlegająca opodatkowaniu. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: