eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy: składki ZUS za styczeń 2022 r.

Skala podatkowa, podatek liniowy: składki ZUS za styczeń 2022 r.

2022-01-24 11:48

Skala podatkowa, podatek liniowy: składki ZUS za styczeń 2022 r.

Jakie składki ZUS za styczeń 2022? © FotolEdhar - Fotolia.com

Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie obliczania składek ZUS, jak też terminów przekazywania deklaracji oraz składek do tej instytucji. W przypadku przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy wg skali podatkowej bądź liniowo, składki za styczeń będą obliczane inaczej, aniżeli za pozostałe miesiące.

Przeczytaj także: Nowa składka zdrowotna przedsiębiorcy. Kto ile straci?

Przypomnijmy, w styczniu 2022 r. podlegają wpłacie składki za grudzień 2021 r. Jaką wartość należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? W przypadku tzw. dużych ZUS-ów płatnych w styczniu 2022 r. (za grudzień 2021 r.), podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosiła 3 155,40 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych).

Gdy przedsiębiorca opłaca także dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, wartość obciążenia z tego tytułu wynosiła 998,37 zł. Do tego dochodzi składka na Fundusz Pracy w wysokości 77,31 zł oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 381,81 zł (liczonej od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, z IV kwartału 2020 roku; wynagrodzenie to wyniosło 5 656,51 zł, zatem minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. wynosiła 4 242,38 zł). Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników składki musieli zapłacić do dnia 10 stycznia 2022 r., a ci, którzy opłacali je nie tylko za siebie ale także za podwładnych – do 17 stycznia 2022 r.

Polski Ład – nowy porządek


W 2022 r. powyższe ulega zmianie. Otóż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy rozliczającego się według zasad ogólnych wynosi 3 553,20 zł (5 922 zł × 60%). Tzw. duży ZUS (wraz z Funduszem Pracy) w bieżącym roku będzie wynosił 1 211,28 zł, gdy przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu bądź 1 124,23 zł, gdy temu ubezpieczeniu nie podlega. Takie zasady obliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przedsiębiorcy będą stosować przez cały rok.

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Jakie składki ZUS za styczeń 2022?

W przypadku przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy wg skali podatkowej bądź liniowo, składki za styczeń będą obliczane inaczej, aniżeli za pozostałe miesiące.


Inaczej jest w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tę za styczeń 2022 r. przedsiębiorca powinien opłacić w wysokości 9% podstawy jej wymiaru ustalonej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.
Ważne
W związku z niedostatecznie doprecyzowanymi przepisami powstały wątpliwości, czy w taki sam sposób składkę na ubezpieczenie zdrowotne powinni ustalać przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania podatkiem liniowym, czy też w ich przypadku składkę należy ustalać w wysokości 4,9%. ZUS, Ministerstwo Zdrowia oraz resort finansów twierdzą, że również tych przedsiębiorców za styczeń 2022 r. obowiązuje składka zdrowotna w wysokości 9%, czyli liczona na „starych zasadach”.

Ile zatem wyniesie składka zdrowotna w przypadku takich przedsiębiorców za styczeń 2022 r.? W dniu 21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6 221,04 zł. W związku z powyższym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. wyniesie 4 665,78 zł, zaś sama składka będzie wynosić 419,92 zł.

W powyższy sposób jednakże składka ta będzie ustalana jedynie za miesiąc styczeń 2022 r. Za kolejne miesiące tego roku przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową będą opłacać ją w wysokości 9% liczonych od uzyskanego dochodu, zaś liniowcy w wysokości 4,9% od uzyskanego dochodu, nie mniej jednak niż 270,90 zł. Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził więcej niż jedną działalność z której uzyskuje dochody opodatkowane jako dochody z działalności gospodarczej, to składka będzie ustalana od sumy dochodów tych działalności. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Polski Ład: składka zdrowotna od prowadzonej firmy.

Nowe terminy, nowe obowiązki


Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienił się też termin przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek. Obecnie płatników składek innych niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz innych niż posiadających osobowość prawną - obowiązuje termin przesłania dokumentów rozliczeniowych i płatności składek ZUS za dany miesiąc - do 20 dnia miesiąca następnego. Zmiana ta obejmuje m.in. przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie jak też zatrudniających pracowników.

Przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie dostali też nowe obowiązki. Do tej pory bowiem nie musieli oni składać comiesięcznych deklaracji, gdy podstawy naliczania składek nie ulegały zmianie (np. wskutek choroby przedsiębiorcy, otwarcia/zamknięcia firmy w trakcie miesiąca itp.). Zwolnienie z tego obowiązku, wskutek zmian w ustalaniu składki zdrowotnej, zostało zniesienie. Poczynając od deklaracji za styczeń 2022 r. zatem i ci przedsiębiorcy muszą co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.
Zwolnienie ze składania dokumentów będzie dotyczyło tylko:
  • duchownych,
  • osób składających dokumenty za nianie oraz
  • osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: