eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

2022-03-29 00:01

Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a koszty uzyskania przychodu © Andrey Popov - Fotolia.com

Zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron jest polubownym sposobem rozwiązania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Zasadniczo opiera się ono na zgodzie obu stron na rozwiązanie umowy oraz wspólnym podpisaniu dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasady zakończenia współpracy przez strony. Nierzadkim zjawiskiem jest, że wskutek tak zawartych umów dochodzi ze strony pracodawcy do zrekompensowania pracownikowi skutków przedterminowego rozwiązania stosunku pracy. Czy poniesione w związku z tym koszty pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Dowiesz się z tego artykułu.

Przeczytaj także: Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

Wątpliwości może budzić fakt czy pracodawca może koszty poniesione w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron potraktować jako koszty uzyskania przychodów. Mimo, że prawo podatkowe jest dziedziną autonomiczną w stosunku do prawa pracy, to skutek jaki towarzyszy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron na gruncie prawa pracy może budzić wątpliwości również na gruncie prawa podatkowego. Bowiem w takim przypadku wolą obu stron jest zakończenie współpracy.

Przykładowo w stanie faktycznym interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2022 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.666.2021.2.ŚS wskazano, że w wyniku zmian organizacyjnych musi zostać zlikwidowane stanowisko zajmowane przez pracownika i nie ma możliwości zaoferowania tej osobie innego stanowiska pracy. Na mocy porozumienia stron rozwiązującego umowę o pracę uzgodniono, że spółka wypłaci pracownikowi odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości czteromiesięcznego wynagrodzenia brutto, ekwiwalent za urlop oraz ekwiwalent na wynajęcie samochodu na okres trzymiesięczny z uwagi na fakt, że pracownik był uprawniony do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania uwzględniono okoliczność, iż w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz samochód służbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przedstawione we wniosku wydatki w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem za porozumieniem stron są nieodłącznie związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Obowiązek wypłaty odprawy wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast wypłata odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości czteromiesięcznego wynagrodzenia brutto, ekwiwalent za urlop oraz ekwiwalent na wynajęcie samochodu na okres trzymiesięczny zostały skalkulowane z uwzględnieniem okoliczności, iż w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz samochód służbowy, natomiast spółka dążyła do przeprowadzenia jak najszybszej reorganizacji struktury. Uznano zatem, że wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Powyższe nie oznacza, że w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron powstałe koszty można będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a koszty uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wydatki w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem za porozumieniem stron są nieodłącznie związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron powstałe koszty można będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt II FSK 3304/15 analizowana była kwestia uznania za koszt uzyskania przychodu odszkodowania na rzecz pracownika. Sprawa dotyczyła przepisów PIT, jednakże sposób interpretacji przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów bez wątpienia znajdzie również zastosowanie w CIT. Odszkodowanie wynikało z rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jednak było podyktowane ugodą sądową jaką pracodawca zawarł z pracownikiem, na skutek procesu toczonego przeciw pracodawcy.


Sąd uznał, że gdy wypłata odszkodowania następuje w związku ze złamaniem przez pracodawcę odpowiednich przepisów prawa pracy, to koszty te nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. We wskazanej sytuacji trudno dopatrzyć się związku kosztu z przychodem w rozumieniu przepisów podatkowych, a więc działania w celu zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów.

W obu wskazanych sytuacjach pracownik w wyniku rozwiązania umowy za porozumieniem stron otrzymywał od pracodawcy odszkodowanie. Jednakże motywy wypłaty w obu przypadkach były zgoła inne. W pierwszej sytuacji miało to miejsce w związku z przysługującymi pracownikowi świadczeniami, które pracodawca musiałby ponieść, jeżeli nie rozwiązano by z pracownikiem przedwcześnie umowy. W drugim przypadku zaś, mimo że doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron to zostało ono zawarte skutkiem ugody sądowej, nie zaś celowego działania pracodawcy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: